Координатна площина

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
5 запитань
Запитання 1

Щоб охарактеризувати розміщення точки на площині, треба задати дві координатні прямі, які між собою повинні бути ....

варіанти відповідей

паралельними

однаковими

перпендикулярними

різними

Запитання 2

Точку перетину двох перпендикулярних координатних прямих називають ...

варіанти відповідей

абсцисою

початком відліку

ординатою

аплікатою

Запитання 3

Як прийнято розрізняти положення координатних прямих (вісь абсцис та вісь ординат)?

варіанти відповідей

вісь абсцис - вертикально, вісь ординат - горизонтально

вісь абсцис - горизонтально, вісь ординат - вертикально

вісь абсцис - горизонтально, вісь ординат - паралельно

вісь абсцис - вертикально, вісь ординат - паралельно

Запитання 4

Виберіть точки, які належать осі абсцис (Ох): A(-3; 0), B(0; 2), C(6; -2), D(0;-2), F(-3; -2); Е(6; 0)

варіанти відповідей

С; D; F

A; F

А; Е

C; Е

Запитання 5

Квадрат ABCD зі сторонами 2 см побудований на координатній площині. Відомі координати точок A(0; 0), B(0; 2), D(2; 0). Знайдіть координати точки C.

варіанти відповідей

С(-2; -2)

С(-2; 0)

С(2; 2)

С(0; -2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест