Координатна площина

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Копія з тесту: Координатна площина
12 запитань
Запитання 1

Серед точок вибрати точки, що лежать на вісі абсцис : А(-9;0), В(2;6), К(0;-4), Е(0;1), О(-3;-7), С(6;0), М(4; 4)

варіанти відповідей

А і С

К і Е

В і О

В і М

Запитання 2

Серед точок вибрати точки, які лежать в третій координатній чверті: А(-3;4); В(5;-9); С(-7;-5); Р(-4;10); Т(2;-6); К(-8;-5), М(1;8); Н(-7;5); Е(6;9)

варіанти відповідей

А і Р

В і Т

С і К

М і Т

Запитання 3

Знайдіть координату точки В прямокутника АВСD та точку перетину діагоналей К даного прямокутника К, якщо А(-7;5), С(5;-3), D(5;5)

варіанти відповідей

В(-7;-3), К(-1;1)

В(-7;3), К(-1;1)

В(7;-3), К(1;-1)

В(-3;-7), К(1;-1)

Запитання 4

Відрізки АВ і МN перетинаються в точці F. Знайдіть координати точки F, якщо кінці відрізків мають координати:

А ( 2; 4 ), В ( - 4; - 2 ), М ( - 1; 4 ), N ( 2; - 2).

варіанти відповідей

(4;0)

(0;2)

(-3;0)

(-1;0)

Запитання 5

Дано чотири точки з координатами (-3; 2); (-3; -2); (4; 2); (4; -2). Яка фігура утвориться в результаті побудови?

варіанти відповідей

Трикутник

Квадрат

Пряма

Прямокутник

Запитання 6

Якi координати має точка М, позначена на рисунку?

варіанти відповідей

(3;2)

(-2;3)

(2;3)

(-3;-2)

Запитання 7

На скільки частин розбивають площину осі координат?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Три

Чотири

Запитання 8

Горизонтальну вісь називають віссю ...

варіанти відповідей

ординат

вісь координат

абсцис

координатна вісь

Запитання 9

Початок відліку має координати...

варіанти відповідей

(0;0)

(1;1)

(0;1)

(1;0)

Запитання 10

Вертикальну вісь називають віссю ...

варіанти відповідей

абсцис

вісь координат

кординатна вісь

ординат

Запитання 11

Координати точки С з абсцисою 3 і ординатою - 9 записують так:

варіанти відповідей

С(-3;9)

С(3;9)

С(3;-9)

С(-3;-9)

Запитання 12

Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами: (-1; -3); (-2; 0); (-1; 2); (-3; 2); (-1; 5); ( 1; 5); ( 3; 2); ( 1; 2); ( 2; 0); ( 1; -3); (-1; -3). Яка фігура вийшла?

варіанти відповідей

Ваза

Хата

Гриб

Шестикутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест