17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота "Координатна площина. Графіки"

Додано: 6 травня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 368 разів
15 запитань
Запитання 1

За рисунком вказати пари перпендикулярних прямих

варіанти відповідей

AD і BC

AB і BC

AB і AD

CD і DA

AC і AD

Запитання 2

Скільки прямих кутів можуть утворювати паралельні прямі?

варіанти відповідей

4 або жодного

4

2

жодного

Запитання 3

На малюнку DC ⊥ АВ. ∠ DОМ = 52о, чому дорівнює ∠МОВ?185581_1588679616.png

варіанти відповідей

104о

90о

38о

52о

Запитання 4

 На скільки чвертей ділять прямокутну систему координат координатні осі?

варіанти відповідей

дві

три

чотири

шість

Запитання 5

Відомо, що АВСD - квадрат, А (2;2); В(2; 6); С(-2;6). Знайти координату вершини D

варіанти відповідей

(- 2; 2)

(- 6; 2)

(2; - 2)

(6 ; - 2)

Запитання 6

Знайти точку перетину прямої ВС з віссю абсцис258417_1588680022.jpg

варіанти відповідей

(2; 1)

(2; - 3)

(2; 0 )

(0; 2 )

Запитання 7

Позначте на координатній площині точки А(–2; 5); B(2; 1); C(3; 5); D(–1; –1). Визначте координати точки перетину відрізків АВ і CD.

варіанти відповідей

(1;2)


 (-1;2)

 

 (2;1)


  (-2;1)

Запитання 8


Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD: А(-1; -1), В (-1; 3), D(5; -1). Знайдіть координати вершини С, обчисліть площу прямокутника.

варіанти відповідей

С (5; 3), S = 24 кв.од.

С (5; 4), S = 24 кв.од.

С (5; 3), S = 20 кв.од.

С (-5; 3), S = 24 кв.од.

Запитання 9

Горизонтальну вісь називають ...

варіанти відповідей

вісь ординат

вісь абсцис

вісь координат

координатна вісь

Запитання 10

Вертикальну вісь називають... 

варіанти відповідей

вісь абсцис

 вісь ординат

  вісь координат

  кординатна вісь

  

Запитання 11

Початок відліку має координати...

варіанти відповідей

(0;0)

(1;1)

(0;1)

(1;0)

Запитання 12

Дано точки: А(-5;3), В(0;-6), С(3;7), D(4;0). Яка з точок належить осі абсцис?

варіанти відповідей

В

С

D

A

Запитання 13

Визначте координати точки D

362876_1588690429.png

варіанти відповідей

(3;0)

(2;-1)

(-1;2)

(-1;-2)

Запитання 14

Користуючись графіком знайдіть, о котрій годині температура повітря була 2°С?842661_1588757022.png

варіанти відповідей

1 година

2 година

3 година

4 година

Запитання 15

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), а на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Скільки часу витратив турист на зупинку?

660699_1588757213.jpg

варіанти відповідей

1 годину

2 години

3 години

4 години

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест