Координатна площина

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 9 разів
14 запитань
Запитання 1

Координати точки, яку називають початком координат...

варіанти відповідей

(-1;-1)

(0;1)

(1;0)

(0;0)

Запитання 2

Якщо точка лежить на осі абсцис , то її ордината дорівнює...

варіанти відповідей

0

1

-1

визначити неможливо

Запитання 3

Якщо точка лежить на осі ординат , то її абсциса дорівнює...

варіанти відповідей

-2

2

визначити неможливо

0

Запитання 4

Точка (- 4 ; 0) лежить ...

варіанти відповідей

на вісі ОХ

на вісі ОУ

у І чверті

у ІІ чверті

Запитання 5

Точка (0 ; -4) лежить ...

варіанти відповідей

на вісі ОХ

у ІІІ чверті

у ІV чверті

на вісі ОУ

Запитання 6

Яка точка одночасно лежить на вісі абсцис , і на вісі ординат ?

варіанти відповідей

(0;0)

(1;0)

(0;1)

(1;1)

Запитання 7

Абсциса точки А(-3 ; 5) дорівнює :

варіанти відповідей

3

5

-3

-5

Запитання 8

Ордината точки В (5 ; -3) дорівнює :

варіанти відповідей

5

-3

-5

3

Запитання 9

Точка С( -9; 2) лежить ...

варіанти відповідей

у І чверті

у ІІ чверті

у ІІІ чверті

у ІV чверті

Запитання 10

Точка D( 5; -7) лежить ...

варіанти відповідей

у І чверті

у ІІ чверті

у ІІІ чверті

у ІV чверті

Запитання 11

Побудуйте в координатній площині та сполучіть послідовно точки

( 0; 3 ); ( -1; 1); (-3; 1);  (-1; 0); ( -2; -2);   (0; -1);  (2; -2); ( 1;0 );  (3; 1); (1; 1); ( 0; 3) . Яка фігура вийшла ?

варіанти відповідей

ваза

гриб

зірка

шестикутник

Запитання 12

Побудуйте в координатній площині та сполучіть послідовно точки (-2;5),(-2;6),(-1;7),(1;7),(2;6),(2;3),(1;1),(-2;-3),(2;-3),(2;-2). Яку фігуру дістали?

варіанти відповідей

Цифра 2


Цифра 4


Цифра 5


Цифра 3


Запитання 13

Точка К( 3; 2) лежить ...

варіанти відповідей

у І чверті

у ІІІ чверті

у ІІ чверті

у ІV чверті

Запитання 14

Точка Р( -7; - 4) лежить ...


варіанти відповідей

у І чверті

у ІІІ чверті

 у ІІ чверті

 у ІV чверті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест