23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Кординатна площіна

Додано: 7 травня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 43 рази
41 запитання
Запитання 1

Скільки пар паралельних прямих на цьому рисунку?

варіанти відповідей

1

2

4

6

Запитання 2

На малюнку DC ⊥ АВ. ∠ DОМ = 52°, чому дорівнює ∠МОВ?

варіанти відповідей

400

380

480

450

Запитання 3

Скільки пар паралельних прямих на цьому рисунку?

варіанти відповідей

2

4

1

3

Запитання 4

Яка з точок має координати (-3; 4)?

варіанти відповідей

А

С

Е

Н

В

D

F

Запитання 5

Закінчіть речення "Дві прямі, називаються  перпендикулярними прямими, якщо вони...

варіанти відповідей

не перетинаються і лежать в одній площинІ

перетинаються під прямим кутом

перетинаються і лежать в одній площині

лежать в одній площині 

Запитання 6

Укажіть точку, що належить осі ординат

варіанти відповідей

(0; - 8)

(5;5)

(-1; 1)

(-6;0)

Запитання 7

Назви абсцису точки А(–5; 11).


варіанти відповідей

6

11

-5

-6

Запитання 8

Дані координати трьох вершин квадрата ABCD: А(-1; -1,5); В(-1;2), С(2,5;2). Знайти координату четвертої вершини.

варіанти відповідей

D(2,5;-2)

D(-2,5;-2)

D(2,5;- 1,5)

D(-2,5;2)

Запитання 9

Виберіть всі точки, які будуть знаходитись в ІІ координатній чверті А(- 2;5), С(7;0), D(-1;4), B(9;2), G(-1;1), T(0;9), E(-3;6), H(4;0)

варіанти відповідей

A

 B

 C

D

E

G

T

 H

Запитання 10

Виберіть всі точки, які будуть знаходитись на вісі абсцис А(- 2;5), С(7;0), D(-1;4), B(9;2), G(-1;1), T(0;9), E(-3;6), H(4;0)

варіанти відповідей

H

B

D

T

C

A

E

G

Запитання 11

Зображено графічну залежність температури від часу. Протягом скількох годин температура підвищувалася?

варіанти відповідей

протягом 9 год

 протягом 13 год

протягом 10 год

протягом11 год

протягом 12 год

Запитання 12

Зображено графічну залежність температури від часу. Яка температура була о 10 год ?

варіанти відповідей

2

1

0

3

-1

Запитання 13

Зображено графічну залежність температури від часу.

У якій годині температура становила - 4º ?

варіанти відповідей

 о 5 год.

о 2 та 7 год.

о 24 год.

о 14 год.

 о 2 год.

о 2 , 7 та 24 год.

Запитання 14

Знайдіть за мал. площу прямокутника АВСД, вважаючи, що 1 одиничний відрізок дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

12 см2

32 см2

 24 см2

 28 см2

30 см2

 25 см2

Запитання 15

Укажіть точку, абсциса якої на на 6 більша, ніж її ордината?

варіанти відповідей

c

a

f

e

d

b

Запитання 16

Укажіть точку, абсциса якої від′ємна, а ордината додатна.

варіанти відповідей

a

g

r

f

h

d

Запитання 17

Укажіть координати точки G?

варіанти відповідей

(3; 0)

 (-3;0)

  (0; 3)

(0; -3)

 (3; 3)

(0; 2)

Запитання 18

Які з точок А(0; 0), В(10; -7), С(4; 0), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(-5; 0), Р( 0,7; -5), О(0; -10) належать осі абсцис?

варіанти відповідей

а

с

м

р

в

д

к

о

Запитання 19

Які з точок А(-4; 8), В(0; -7), С(4; 0), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(-5; 0), Р( 5; -5), О(0; 0,5) належать осі ординат?

варіанти відповідей

а

с

м

р

в

д

к

о

Запитання 20

Які з точок А(-4; -8), В(1,8; -7), С(4; 1,7), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(5; 0), Р( -5; -5), О(-2,2; 7,2) належать IІІ кординатній чверті?

варіанти відповідей

 а

м

д

р

о

в

с

к

Запитання 21

За рисунком вказати пари перпендикулярних прямих

варіанти відповідей

AD і BC

AB і BC

AB і AD

CD і DA

AC і AD

Запитання 22

Скільки прямих кутів можуть утворювати паралельні прямі?

варіанти відповідей

4 або жодного

4

2

жодного

Запитання 23

Указати прямокутну систему координат

варіанти відповідей
Запитання 24

 На скільки чвертей ділять прямокутну систему координат координатні осі?

варіанти відповідей

дві

три

чотири

шість

Запитання 25

У якій чверті може знаходитись точка, яка має координати з різними знаками?

варіанти відповідей

  І або ІІ


 Тільки у ІІ


 ІІ або ІІІ


 ІІ або IV


Запитання 26

Знайдіть суму ординати точки А (4; -8) та абсциси точки В (1; 9)

варіанти відповідей

- 7

7

8

- 8

Запитання 27

Укажіть точку, яка лежить у другій координатній чверті

варіанти відповідей

S (- 11; 5)


 R (11; - 5)


 Q (11; 5)


Р (- 11; - 5)


Запитання 28

Які з точок А(-4; -8), В(1,8; -7), С(- 4; - 1,7), D(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(5; 0), належать IІІ кординатній чверті?

варіанти відповідей

А

В

С

D

М

К

Запитання 29

Які з точок С(5;4), В(-3;6), А(0;3), Н(-6;-23), Х(-12;0), К( 0; 5) не лежать на осях координат?

варіанти відповідей

А

В

С

Н

Х

К

Запитання 30

За даним рисунком визначіть о котрій годині температура повітря була 2° С?

варіанти відповідей

о 1 год

о 2 год

о 12 год

о 22 год

о 23 год

о 24 год

Запитання 31


На рисунку 3 зображений графік зміни температури Т води у чайнику. Визначити, за якої температури води чайник було вимкнено?

варіанти відповідей

600 С

200 С

400 С

500 С

Запитання 32

Яка з точок має координати  (–8; –2)?

варіанти відповідей

A

B

C

D

F

E

G

Запитання 33

Відомо, що АВСD - квадрат, А (2;2); В(2; 6); С(-2;6). Знайти координату вершини D

варіанти відповідей

(- 2; 2)

(- 6; 2)

(2; - 2)

(6 ; - 2)

Запитання 34

На малюнку подано графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t (у год), на осі ординат - відстань туриста від табору S (у км). Визначте, на якій відстані від табору знаходився турист через 2 години від початку руху?

варіанти відповідей

6

12

18

24

Запитання 35

Знаййти точку перетину прямої ВС з віссю абсцис

варіанти відповідей

(2; 1)

(2; - 3)

(2; 0 )

(0; 2 )

Запитання 36

Знайти координати ока дельфина

варіанти відповідей

( 7; - 1)

(- 7; -1)

(-7; 1)

(7; 1)

Запитання 37

Позначте на координатній площині точки А(–2; 5); B(2; 1); C(3; 5); D(–1; –1). Визначте координати точки перетину відрізків АВ і CD.

варіанти відповідей

(1;2)


 (-1;2)

 

 (2;1)


  (-2;1)

Запитання 38

Встановити відповідність між точками (1-3) і координатними чвертями (А-Г)

1. К(6;-1); 2. С(-2;3); 3. М(-6;-8).

А) ІІ чверть; Б) ІV чверть; В) І чверть; Г) ІІІ чверть.

варіанти відповідей

1-Б; 2-А; 3-Г

1-Б; 2-Г; 3- А

1-А; 2-Б; 3-В

1-А; 2-В; 3-Б

Запитання 39

ЗНАЙТИ не правильне твердження

варіанти відповідей

координатна площина має 4 координатні кути

координатна площина складається з двох взаємно перпендикулярних координатних прямих

кожна точка на координатній площині має впорядковану пару координат

точки з додатною абсцисою знаходяться в І та ІІ координатному куті

Запитання 40

Скільки пар  перпендикулярних  прямих зображено на малюнку?

варіанти відповідей

5

4

3

6

Запитання 41

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD: А(-1; -1), В (-1; 3), D(5; -1). Знайдіть координати вершини С, обчисліть площу прямокутника.

варіанти відповідей

С (5; 3), S = 24 кв.од.

С (5; 4), S = 24 кв.од.

С (5; 3), S = 20 кв.од.

С (-5; 3), S = 24 кв.од.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест