КР 8Ф Електричний струм. Закон Ома. З'єднання провідників

Додано: 27 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
40 запитань
Запитання 1

На якому рисунку зображено правильне підключення амперметра та вольтметра? 

варіанти відповідей
Запитання 2

На якому рисунку зображено правильне підключення амперметра? 

варіанти відповідей
Запитання 3

Умовне позначення електричної лампи

варіанти відповідей
Запитання 4

Умовне позначення ключа

варіанти відповідей
Запитання 5

Умовне позначення резистора

варіанти відповідей
Запитання 6

Умовне позначення гальванічного елемента або акумулятора

варіанти відповідей
Запитання 7

Реостат – це пристрій, призначений 

варіанти відповідей

Для виявлення невеликих струмів 

Змінення опору провідника 

Регулювання сили струму в колі 

Регулювання напруги на джерелі

Запитання 8

В яких одиницях вимірюють електричний опір? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 9

В яких одиницях вимірюють електричний заряд? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 10

В яких одиницях вимірюють електричну напругу?

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом) 

У вольтах (В)

Запитання 11

В яких одиницях вимірюють силу струму? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл) 

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 12

Які покази приладів на рисунку?

варіанти відповідей

1,4A i 14V

1.2A i 12V

1,4A i 12V

14V i 1,4A

Запитання 13

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу.

варіанти відповідей

0,2 і 1,4 V

0.2 і 1,2V

0.1 і 1,2 V

0.1 і 1,4V

Запитання 14

Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму - це...

варіанти відповідей

сила струму

опір

напруга

Запитання 15

Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Запитання 16

Яка формула виражає закон Ома для ділянки кола? 

варіанти відповідей
Запитання 17

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 18

Як називають процес набуття тілами електричного заряду?

варіанти відповідей

Сублімація  

Електризація 

Конденсація

Намагнічування

Запитання 19

Тіло електризується, коли воно одержує або віддає 

варіанти відповідей

Протони


ЕлектрониНейтрони

Запитання 20

Тіло має негативний заряд, якщо у нього 

варіанти відповідей

Недостача протонів

Надлишок електронів

Недостача нейтронів

Запитання 21

Для чого призначений електроскоп? 

варіанти відповідей

Для виявлення зарядів і приблизного їх вимірювання

Тільки для визначення знаку заряду

Тільки для виявлення зарядів

Запитання 22

Однойменно заряджені тіла:

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 23

Заряд протона дорівнюєваріанти відповідей

-1,6•10-19 Кл.

-1,6•1019 Кл.

1,6•1019 Кл.

1,6•10-19 Кл.

Запитання 24

Носієм найменшого негативного заряду є...

варіанти відповідей

протон

електрон

нейтрон

іон

Запитання 25

Якщо тіло заряджене негативно, то в ньому ...

варіанти відповідей

надлишок електронів

недостача електронів

надлишок протонів

однакова кількість протонів і електронів

Запитання 26

Дві легкі однакові кульки підвішені на шовкових нитках. Кульки зарядили однаковими однойменними зарядами. На якому малюнку зображено ці кульки? 


варіанти відповідей

А

Б

В

А і В

Запитання 27

4.Електричний заряд позначають :

варіанти відповідей

  а) j           

б) g             

в) q              

г) f

Запитання 28

Опір резистора 5 кОм, сила струму в резисторі 10 мА. Чому дорівнює напруга на резисторі? (Обов'язково перетворити величини, подані в умові)

варіанти відповідей

500 В

5 В

50 В

5000 В

Запитання 29

4. У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 

варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Запитання 30

Визначте напругу на ділянці електричного кола, якщо опір ділянки становить 1,5 кОм, а сила струму в ньому дорівнює 0,2 А. 

варіанти відповідей

300 A

300 B

200 A

250 B

Запитання 31

Чому дорівнює загальна напруга на паралельно з'єднаних ділянках кола? 

варіанти відповідей

U=U1=U2

U=U1+U2

U=U1-U2

U=U1*U2

Запитання 32

Чому дорівнює загальний опір кола з послідовно ввімкненими електроприладами? 

варіанти відповідей

R=R1=R2

R=R1+R2

R=R1 - R2

R=R1*R2

Запитання 33

Формула для обчислення електричного опору.

варіанти відповідей

R=ρl/S

U=A/q

I=q/t

Запитання 34

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників.

варіанти відповідей

U1=U2

I1=I2

R1=R2

R1=2R2

Запитання 35

Яке коло має тільки послідовне з'єднання споживачів

варіанти відповідей
Запитання 36

Вкажіть зображення, де елементи кола з'єднані паралельно?

варіанти відповідей
Запитання 37

Чому дорівнює загальний опір при паралельному з'єднанні двох провідників?

варіанти відповідей
Запитання 38

За якою формулою обчислити загальний опір при послідовному з'єднання споживачів?

варіанти відповідей
Запитання 39

Визначте загальний опір за паралельного з'єднання двох ламп, якщо опір кожної з ламп 10 Ом.

варіанти відповідей

2 Ом;

5 Ом;

10 Ом;

20 Ом.

Запитання 40

Три резистора опорами 25,10 і 30 Ом з'єднані послідовно. Визначити загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

5 Ом

65 Ом

45 Ом

75 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест