КР. "Числівник" :тестування,виконання завдань

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 65 разів
6 запитань
Запитання 1

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються:

варіанти відповідей

як кількісні числівники;

 

як іменники.

  як порядкові числівники;

Запитання 2

Мають у родовому відмінку закінчення -а всі числівники рядка

варіанти відповідей

  сорок, сто, дев’яносто, сто сорок;

 двісті, чотириста, сто п’ятдесят,

  двадцять;

  двісті дев’яносто, сімсот сорок,

  п’ятнадцять, дев’ять.

Запитання 3

Яку синтаксичну роль виконує виділений числівник у поданому реченні?

 Ой три шляхи широкії докупи зійшлися.

(Т. Шевченко)

 

варіанти відповідей

частина складеного присудка;

 

 частина складеного підмета;

 

означення.

Запитання 4

На запитання "Котра година?" правильною є відповідь

варіанти відповідей

Сімнадцять сорок

рівно десять

за чверть сьома

Запитання 5

Помилки припустилися в написанні числівника

варіанти відповідей

двохсот чотирьох

п"ятидесяти шести

сорока вісьмом

Запитання 6

Позначте речення , в якому вжито збірний числівник

варіанти відповідей

Машин на стоянці було близько десятка

Троє студентів нарешті повернулися додому

За цікаве повідомлення та презентацію Сергій отримав дванадцять

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест