КР з теми "Кисень"

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Копія з тесту: КР з теми "Кисень"
15 запитань
Запитання 1

Укажіть запис, яким позначено дві молекули кисню

варіанти відповідей

2О

2

3

Запитання 2

Укажіть групу та період Періодичної системи хімічних елементів, у яких розташовано Оксиген

варіанти відповідей

ІІ група, 6 період

VI група, 2 період

VІІI група, 6 період

IV група, 2 період

Запитання 3

Виберіть речовину, з якої в лабораторії добувають кисень

варіанти відповідей

N2O4

H2O2

MnO2

PbO2

Запитання 4

Укажіть, як називають речовину, що прискорює перебіг хімічних реакцій

варіанти відповідей

індикатор

інгібітор

каталізатор

ініціатор

Запитання 5

Оберіть визначення реакції розкладу

варіанти відповідей

Реакція, у результаті якої утворюється одна речовина

Реакція, у результаті якої з однієї речовини утворюється дві прості речовини

Реакція, у результаті якої з однієї речовини утворюється кілька інших

Реакція, у результаті якої з кількох речовин утворюється одна речовина

Запитання 6

У яких висловах йдеться про елемент Оксиген

варіанти відповідей

Риби дихають розчиненим у воді ........

....... входить до складу оксидів

...... входить до складу повітря

У молекулах води є .......

Запитання 7

Вкажіть властивості кисню

варіанти відповідей

немає запаху

має запах "свіжості"

нестійкий, токсичний

практично не розчиняється у воді

Запитання 8

Розставте коефіцієнти в наведеній схемі хімічної реакції. Виберіть ряд чисел, що відповідає правильній послідовності коефіцієнтів у рівнянні (зліва направо).

__SO2 + __O2 =__SO3

варіанти відповідей

1, 1, 1

2, 2, 2

2, 1, 2

2, 2, 1

1, 2, 2

1, 1, 2

Запитання 9

Оберіть усі умови припинення горіння

варіанти відповідей

Забезпечення доступу кисню

Припинення доступу кисню

Нагрівання до температури займання

наявність вітру

охолодження речовин нижче температури займання

Запитання 10

Оберіть всі формули оксидів

варіанти відповідей

Ag2O

H2O

KOH

CO2

HClO4

O2

Запитання 11

Перетворіть схему реакції на рівняння. Оберіть відповідь, у якій правильно вказано продукти реакції та коефіцієнти перед ними

Al + O2

варіанти відповідей

= 2AlO

= Al2O3

= 2Al2O3

= AlO2

= 2AlO2

= Al3O2

Запитання 12

Оберіть реакції сполучення

варіанти відповідей

2Zn + O2 = 2ZnO

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Ca + 2НСl= CаСl2+ Н2

СО2 + Н2О = Н2СО3

HCl + KOH = KCl + H2O

Запитання 13

Оберіть правильну назву сполуки SiO2

варіанти відповідей

Силіцій оксиген (ІІ)

Силіцій(ІІ) оксид

Силіцій(ІV) оксид

Силіцій оксиген(ІV)

Запитання 14

Обчислити, яка маса кальцію прореагувала з киснем масою 4,8 г, якщо утворилося 16,8 г кальцій оксиду

варіанти відповідей

12 г

24 г

21,6 г

20 г

Запитання 15

Масова частка Оксигену в оксиді Х2О5 становить 56,34%. Встановіть елемент, вкажіть відповідний оксид

варіанти відповідей

Р2О5

N2O5

Br2O5

Cl2O5

As2O5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест