Культура мовлення

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 68 разів
40 запитань
Запитання 1

Державна мова - це:

варіанти відповідей

закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства;

єдина національна мова українського народу;

найважливіший універсальний засіб спілкування.

Запитання 2

 Літературна мова характеризується такими ознаками

варіанти відповідей

унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю;

наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, стилістичною диференціацією

стилістичною диференціацією, унормованістю, документальністю, тематичною обмеженістю

Запитання 3

Сукупність правил передачі звукової мови на письмі - це:

варіанти відповідей

орфоепічні норми; 

орфографічні норми;

морфологічні норми

Запитання 4

Нормативним є таке слововживання:

варіанти відповідей

вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;

вакансія, написати автобіографію, імунітет

вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет

Запитання 5

Висловлюють подяку по-українськи так: 

варіанти відповідей

Дякую Вас за статтю-відповідь

Щиро дякую Вам

Дозвольте подякувати Вас за добре слово 

Запитання 6

Вас знайомлять із незнайомою людиною, Ви: 

варіанти відповідей

мовчки усміхаєтесь;

скажете: «Мені дуже приємно з Вами познайомитися!»;

скажете: «Рада (ий) бачити Вас». 

Запитання 7

Виберіть правильні варіанти слововживання: 

варіанти відповідей

три голи, два коментарі, двадцять чотири автомобілі;

три гола, два коментаря, двадцять чотири автомобіля;

 три голів, два коментарів, двадцять чотири автомобілей.

Запитання 8

Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні

варіанти відповідей

покласти слухавку й ще раз зателефонувати,

з'ясувати причину своєї невдачі,

перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину

Запитання 9

Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то: 

варіанти відповідей

вказуйте на її помилки у присутності інших, робіть це по-дружньому;

критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить, як слід

вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження. 

Запитання 10

Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:

варіанти відповідей

енциклопедичними;

термінологічними;

орфографічними;

орфоепічними

Запитання 11

 Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень «из-за неосторожности, согласно приказу, в зависимости от русловий»

варіанти відповідей

із-за необережності, згідно до наказу, в залежності від умов;

через необережность, відповідно наказу, залежно від умов;

через необережність, відповідно до наказу, залежно від умов.

Запитання 12

У котрому рядку не порушено порядку слів у реченні?

варіанти відповідей

Кожен Новий рік зустрічає по-своєму.

Кожен зустрічає Новий рік по-своєму.

По-своєму Новий рік зустрічає кожен.

Зустрічає Новий рік по-своєму кожен

Запитання 13

Усі слова в рядку є паронімами

варіанти відповідей

 ефективний-ефектний, людяний-людний, ясний-темний

 адрес-адреса, музичний-музикальний, роздумувати-мислити

 голосний-голосовий, пам'ятка-пам'ятник, будівельний, будівничий

досвідчений-освічений, добрий-злий, день-денний

Запитання 14

Знайти пару речень з омонімами:

варіанти відповідей

Щебет солов’їв заснув. Говір галок пробудився.

Високо десь гуси ний лине ключ. На столі лежав великий, старовинної роботи різьби ключ.

В тридев’ятім славнім царстві,

    Де колись був цар Горох,

    Є тепер на господарстві

    Мудрий пан, вельможний Ох.

Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів.

Запитання 15

Синоніми наведено в рядку

варіанти відповідей

зустрічати гостя – проводжати гостя

жвавий хлопчина – прудкий хлопчина

привозити подарунки – привезені подарунки

будівельний кран – водопровідний кран

Запитання 16

Омоніми є в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

 вулканічна лава, дерев’яна лава

футбольне поле, пшеничне поле

антична байка, стародавня байка

водяна пара, весільна пара

випускний бал, прохідний бал

Запитання 17

Словник, який пояснює значення слів

варіанти відповідей

тлумачний

етимологічний

фразеологічний

орфографічний

Запитання 18

Укажіть рядок, у якому всі слова однозначні:

варіанти відповідей

морквина, опеньок, бронхіт, жито;

добрий, окремий, ряд, сила; 

тепло, інший, скакати, сіяти; 

палкий, старий, крило, сонце;

Запитання 19

Власне українські слова - це

варіанти відповідей

 слова, що ведуть початок з індоєвропейської мовної спільності;

 слова, що виникли в спільнослов’янський період; 

слова, що походять із східнослов’янської лексики;

слова, властиві лише українській мові.

Запитання 20

Не потребують редагування речення:

варіанти відповідей

У суді потрібно давати показання.

Він повернувся з відрядження два тижні тому.

Цей хлопчик часто держиться в стороні.

Перемогти ворога – гостра сучасна необхідність.

Поведінка Ганни була не варта доброго слова.

Запитання 21

Правильно написано словосполучення в рядках:

варіанти відповідей

усе надоїло

наказувати різкою

репетувати свою роль

військовий статут

застосувати грубу силу

Запитання 22

Правильно написані словосполучення:

варіанти відповідей

відношення до справи

недостатній рівень культури

на дорогах голольод

окрасою програми був дует

на зворотній дорозі

Запитання 23

Правильно написано словосполучення:

варіанти відповідей

дільничний доктор

точка перетину

крапка зору

любовний треугольник

одержувати відмову

Запитання 24

Потребує редагування словосполучення:

варіанти відповідей

читацький абонемент

більшість із проголошеного

по-іншому тему висвітлює

взаємини між людьми

Запитання 25

Правильно написано словосполучення:

варіанти відповідей

благоустроїти територію

борг перед Батьківщиною

футбольний болільник

відігравати роль Гамлета

цивільний одяг

Запитання 26

Іменники листоноша, сирота, трудяга, староста, бідолаха...

варіанти відповідей

спільного роду

середнього роду

чоловічого роду

жіночого роду

Запитання 27

Чоловічий рід мають усі іменники у рядку:

варіанти відповідей

ступінь, балет, аташе, вісь

важіль, грань, дріб, ідальго

ячмінь, тюль, колібрі, висип

збір, торнадо, шинель, степ

Запитання 28

Закінчення -ою у формі Ор.в. однини мають усі іменники рядка:

варіанти відповідей

ваза, речовина, кислота

тиша, свобода, глибина

калина, малеча, посада

мелодія, береза, справа

Запитання 29

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму Кл.в.:

варіанти відповідей

Настю

Миколо

Дмитре

Ольго

Запитання 30

Помилку в утворенні імені по батькові допущено у варіанті:

варіанти відповідей

Анатоліївна

Євгенівна

Ігоревич

Максимович

Запитання 31

Укажи рядок, де НЕМАЄ помилок у формі Кл.в. іменників:

варіанти відповідей

Світлано Сергіївно, Інно Павлівно, Василе Борисовичу

Ганно Миколаївно, Дмитре Володимировичу, пане лейтенанте

Ілля Євгеновичу, Михайле Петровичу, добродію Артемчук

Любове Олександрівно, Юрій Борисовичу, лікарю

Запитання 32

Суперечка обов'язково передбачає...

варіанти відповідей

повідомлення нової інформації

зіткнення думок або позицій

обмін думками

пошук відповіді на запитання

Запитання 33

Учасник суперечки, який ініціює обговорення, підтримує й аргументує тезу в дебатах, - це...

варіанти відповідей

делегат

пропонент

опонент

компонент

Запитання 34

Суперечка, метою якої є не досягнення згоди, а перемога над супротивником, утвердження власного погляду - це...

варіанти відповідей

диспут

полеміка

дискусія

повідомлення

Запитання 35

Обговорення з різними людьми певного суперечливого чи складного питання з метою спільного пошуку істини, вирішення проблеми, досягнення згоди між учасниками суперечки - це...

варіанти відповідей

диспут

полеміка

дискусія

виступ

Запитання 36

Вид публічної суперечки, предметом якої є наукове або суспільно важливе питання, - це...

варіанти відповідей

диспут

дискусія

полеміка

доповідь

Запитання 37

Думка, істинність якої треба довести, - це...

варіанти відповідей

демонстрація

аргумент

доказ

теза

Запитання 38

Думка, істинність якої вже доведена чи перевірена, - це...

варіанти відповідей

демонстація

аргумент

доказ

теза

Запитання 39

ПОЗИТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ на аудиторію можуть мати...

варіанти відповідей

сильні аргументи

слабкі аргументи

будь-які аргументи

докази

Запитання 40

Знайди ПРАВИЛЬНИЙ варіант слововживання.

варіанти відповідей

по крайній мірі

вірна відповідь

на протязі року

ужити заходів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест