Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Додано: 8 квітня
Предмет:
Тест виконано: 34 рази
29 запитань
Запитання 1

Укажіть пам’ятку архітектури України, зображену на фото початку ХХ ст.

варіанти відповідей

Володимирський собор у Києві

Покровський собор у Харкові

Успенський собор у Почаєві

Троїцький собор у Новомосковську

Запитання 2

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури

варіанти відповідей

готики.

класицизму.

модерну.

бароко.

Запитання 3

Про якого митця йдеться в цитованому документі?

«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків — Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її “Незабутньою Аїдою”, “Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “Вражаючою Валькірією”...»

варіанти відповідей

С. Крушельницьку

М. Стефанович

К. Воронець

М. Каллас

Запитання 4

Установіть відповідність між іменами митців та їхніми характеристиками (фактами біографії).

1С. Васильківський

2С. Гулак-Артемовський

3М. Садовський

4А. Кримський


Амікробіолог, епідеміолог, організатор першої в Російській імперії кафедри бактеріології

Боперний співак, композитор, драматург, автор опери «Запорожець за Дунаєм»

Вактор, режисер, громадський діяч, за сновник першого українського стаціонарного театру

Гтворець українського сходознавства, історик літератури, письменник, перекладач

Дукраїнський живописець, автор пейзажів («Дніпровські плавні»), творів на історичну тематику («Козаки в степу»)

варіанти відповідей

1-б,2-а,3-г,4-в

1-г,2-д,3-а,4-в

1-в,2-а,3-д,4-б

1-д,2-б,3-в,4-г

Запитання 5

Хто є автором картини, репродукцію якої подано нижче?

варіанти відповідей

С. Васильківський

М. Пимоненко

В. Тропінін

І. Рєпін

Запитання 6

Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).

1М. Лисенко

2М. Пимоненко

3С. Гулак-Артемовський

4М. Леонтович


Ахудожник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

Бкомпозитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

Вживописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»

Гкомпозитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»

Дкомпозитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

варіанти відповідей

1-а,2-б,3-г,4-д

1-д,2-а,3-г,4-б

1-в,2-д,3-а,4-б

1-а,2-д,3-г,4-в

Запитання 7

У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі зображеного діяча?

варіанти відповідей

«Перлини народного мелосу («Щедрик») у його хорових композиціях набули нового звучання. Вирізняючись природністю руху голосів, ювелірною шліфовкою деталей, вони й донині є цікавими інтерпретаціями українських пісень...»

«Значення його мистецтва для української музики таке саме, як Глінки для росіян, Шопена для поляків, Сметани для чехів чи Гріга для норвежців. Бо крім «Запорожця за Дунаєм» справді мистецької музики до нього не було...»

«Будучи одним із основоположників модернізму в музиці, не залишав поза увагою й народну тематику, створюючи як обробки українських пісень для голосу з фортепіано, так і вишукані романси на слова давніх китайських поетів...»

«Втілюючи у своїй творчості риси італійської («Алкід») та французької («Свято сеньйора») опер, органічно поєднуючи діалоги, балетні та водевільні сцени, йому вдалося перетворити оперу на мистецтво широкого діапазону почуттів...»

Запитання 8

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела:

«Його геній виявився здатним поєднувати інтелектуальну напругу, спрямовану на створення фундаментальних біологічних концепцій, з тяжкою, жертовною діяльністю в галузі медицини. Так, працюючи в Одесі, провів дослід самозараження тифом, а в 1892 р., розробляючи способи боротьби з епідемією холери у Франції, випив культуру збудника цієї смертельної хвороби...»?

варіанти відповідей

М. Гамалію

М. Бекетова

І. Мечнікова

Д. Заболотного

Запитання 9

Які факти стосуються життя і творчості Михайла Коцюбинського?

варіанти відповідей

Член Братства тарасівців, голова товариства «Просвіта» у Чернігові, автор творів «Fata morgana», «Тіні забутих предків».

Один із засновників Харківського професійного театру, Харківської губернської бібліотеки, автор творів «Сватання на Гончарівці», «Маруся»

Директор Полтавського театру, член масонської ложі «Любов до істини», автор творів «Енеїда», «Наталка Полтавка».

Один із засновників Української радикальної партії, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, автор творів «Boa constrictor», «Борислав сміється».

Запитання 10

Яку пам'ятку архітектури України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО зображено на фото?

варіанти відповідей

Ханський палац у Бахчисараї

Ансамбль історичного центру Львова

Стару фортецю Кам'янець-Подільського замку

Резиденцію Буковинських митрополитів у Чернівцях

Запитання 11

Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?

варіанти відповідей

М. Пимоненко

В. Тропінін

І. Рєпін

С. Васильківський

Запитання 12

З'ясуйте кому з діячів, зображених на фото, належать наведені факти біографії.

А.актор, режисер, громадський діяч, корифей українського побутового театру, засновник першого українського стаціонарного театру

Бкомпозитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

Ветнограф, фольклорист, брав участь у виданні журналу «Основа», автор вірша «Ще не вмерла Україна...»

Гпубліцист, один із організаторів «Старої громади», Вільної української друкарні в Женеві, видавець першого українського політичного журналу «Громада»

Дісторик, член Кирило-Мефодіївського братства, автор першого українського історичного роману «Чорна рада»


варіанти відповідей

1-б,2-г,3-д,4-в

1-а,2-б,3-г,4-д

1-д,2-а,3-в,4-г

1-г,2-д,3-в,4-б

Запитання 13

Про кого І. Франко сказав: «...Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література...»?

варіанти відповідей

І. Карпенка-Карого

І. Нечуя-Левицького

Г. Квітку-Основ’яненка

С. Гулака-Артемовського

Запитання 14

На фото зображено будівлю

варіанти відповідей

Київського університету.

Полтавського земства.

резиденції митрополита Буковини в Чернівцях.

банку «Дністер».

Запитання 15

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: …мовою викладання в них були – російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька – за змістом і мовою – українських кафедр...»

Таким університетом був

варіанти відповідей

Київський.

Львівський.

Харківський.

Новоросійський.

Запитання 16

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям

варіанти відповідей

І. Мечникова.

М. Терещенка.

А. Кримського.

Д. Заболотного.

Запитання 17

Хто з митців у листі так описав свою роботу над однією з картин:

«Я зовсім ненароком відвернув полотно і не втерпів, узявся за палітру, і ось тижнів два без віддиху живу з ними, не можу розлучитися - веселий народ! Недарма про них Гоголь писав, усе це правда! Чортячий народ! Ніхто в цілім світі не відчував так глибоко Свободи, Рівності й Братерства. Усе Запорожжя лишалось вільним, нікому не підкорилося...»?

варіанти відповідей

І. Рєпін

І. Труш

М. Пимоненко

В. Тропінін

Запитання 18

Установіть відповідність між діячем і сферою його діяльності.

1І. Мечников

2С. Васильківський

3Д. Яворницький

4М. Кропивницький


Аісторія

Бмузика

Вживопис

Гтеатр

Дмедицина

варіанти відповідей

1-б,2-а,3-г,4-в

1-д,2-в,3-а,4г

1-а,2-д,3-г,4-б

1-в,2-а,3-в,4-г

Запитання 19

Укажіть спільну ознаку картин, репродукції яких наведено.

варіанти відповідей

Обидві картини створені українськими живописцями.

Обидва портрети належать до мистецької течії імпресіонізму.

На обох картинах зображено портрети українських поетес.

Обидва полотна належать пензлю одного художника.

Запитання 20

На фото зображено видатну українську

варіанти відповідей

поетесу.

балерину.

художницю.

оперну співачку.

Запитання 21

Укажіть світлину із зображенням композитора, музика якого стала основою Державного Гімну України.

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 22

Укажіть діячів українського професійного театру.

варіанти відповідей

М. Кропивницький

В. Симиренко

М. Садовський

І. Пулюй

М. Заньковецька

І. Труш

Д. Яворницький

Запитання 23

Укажіть пам’ятку, що є прикладом архітектури модерн.

варіанти відповідей
Запитання 24

Яка з картин, зображених на фото, належить пензлю О. Мурашка?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 25

Наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків уславилися

варіанти відповідей

меценатською діяльністю.

правозахисною діяльністю.

педагогічною діяльністю.

революційною діяльністю.

Запитання 26

Художній напрям (творчий метод) у літературі та мистецтві ХІХ ст., для якого було характерне послідовне дотримання принципу найбільш повного, життєво правдивого відображення світу, – це

варіанти відповідей

реалізм.

класицизм.

романтизм.

модернізм.

Запитання 27

Спорудження пам’ятки мистецтва, зображеної на листівці початку ХХ ст., пов’язано з іменем архітектора

варіанти відповідей

О. Беретті.

В. Городецького.

М. Микешина.

О. Бекетова.

Запитання 28

Національний гімн «Ще не вмерла України ні слава, ні воля. / Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля...» створили

варіанти відповідей

І. Франко, С. Людкевич.

М. Драгоманов, С. Гулак-Артемовський.

П. Чубинський, М. Вербицький.

Леся Українка, М. Леонтович.

Запитання 29

Зображена на фото пам’ятка архітектури є окрасою міста

варіанти відповідей

Львова.

Києва.

Харкова.

Одеси.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест