Квадратна функція

Додано: 18 січня
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

1.    Графіком функції у = х2 є…

варіанти відповідей

гіпербола;

кубічна парабола; 

парабола.

Запитання 2

Чи проходить графік функції у =х2 через точку А (0,6; 3,6)?

варіанти відповідей

проходить;

не проходить;

визначити неможливо.

Запитання 3

Областю визначення функції у = х2 є…

варіанти відповідей

всі числа; 

лише додатні числа; 

лише невід'ємні числа.

Запитання 4

Областю значень функції у = х2 є …

варіанти відповідей

всі числа; 

лише невід'ємні числа; 

лише недодатні числа.

Запитання 5

Точку з координатами (0;0) називають …

варіанти відповідей

абсцисою;

ординатою; 

вершиною параболи.

Запитання 6

Частину параболи називають…

варіанти відповідей

прямою;

віткою;

гіперболою.

Запитання 7

Розв'язати ситему графічно – це означає…

варіанти відповідей

побудувати графіки функцій; 

побудувати графіки функцій і знайти їх точки перетину; 

інша відповідь.


Запитання 8

Розв’язком рівняння х2 = 8/х  є точка …

варіанти відповідей

С (4; 16); 

М(-2;4); 

К(2;4).

Запитання 9

Нулем функції є…

варіанти відповідей

значення функції, при якому значення аргументу дорівнює нулю;

значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю;

інша відповідь.

Запитання 10

Чи можна зробити висновок, якщо А(х;у) належить графіку функції у = х2, то і точка В (-х; у) належить цьому графіку функції?

варіанти відповідей

так

ні

визначити неможливо.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест