14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розкладання на множники

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 7 разів
17 запитань
Запитання 1

Якщо дискримінант дорівнює -16, то

варіанти відповідей

Рівняння має два корені

Рівняння не має коренів

Рівняння має один корінь

Рівняння має два співпадаючі кореня

Запитання 2

Якщо дискримінант дорівнює -16,то рівняння

варіанти відповідей

Не має коренів

Має два корені

Має один корінь

Має два співпадаючі кореня

Запитання 3

Знайти корені рівняння х2-5х-36=0

варіанти відповідей

-4; -9

4;9

-4;9

4;-9

Запитання 4

Скільки коренів має рівняння 8х2+15х-7=0?

варіанти відповідей

Жодного

Один

Два

Безліч

Запитання 5

Чому дорівнює сума коренів рівняння х2+8х-12?

варіанти відповідей

8

-8

12

-12

Запитання 6

Чому дорівнює добуток коренів рівняння 3х2-12х+6

варіанти відповідей

6

12

2

-6

Запитання 7

Яке з рівнянь є зведеним квадратним рівнянням?

варіанти відповідей

2-1=0

2-3х=0

2-4х-6=0

х2-1=0

Запитання 8

Розвяжіть рівняння 16х-х2=0

варіанти відповідей

0; 4

-4; 0

0; 16

4; -4

Запитання 9

Запишіть рівняння (4-2х)(4+2х)=0 у вигляді квадратного рівняння і вкажіть його коефіціенти

варіанти відповідей

а=-2, в=0, с=4

а=-4, в=16, с=0

а=-4, в=0, с=16

а=-4, в=0, с=8

Запитання 10

Складіть квадратне рівняння за його коренями х1=5, х2=-4

варіанти відповідей

х2-20х+1=0

х2+х-20=0

х2-х-20=0

х2+9х-20=0

Запитання 11

Формула коренів квадратного рівняння

варіанти відповідей

(-b+√D)/2a

(-b-√D)/2a

(-b-√D)/2

(-b+√D)/2

(b-√D)/2a

(b+√D)/2

Запитання 12

Розкласти на множники х2-5х+4

варіанти відповідей

(х-4)(+1)

(х-4)(х-1)

(х+4)(х+1)

(х+4)(х-1)

Запитання 13

Розкласти на множники 2х2+13х-24

варіанти відповідей

2(х-1,5)(х+8)

2(х+1,5)(х-8)

(х-1,5)(х+8)

(х+1,5)(х-8)

Запитання 14

В якому випадку правильнозаписано дискримінант для рівняння 3х2-5х-2=0?

варіанти відповідей

52-3×2

25-4×3×(-2)

(-5)2-4×3×2

5-4×3×(-2)

Запитання 15

Составить квадратное уравнение по его корням х1=-2, х2=3

варіанти відповідей

х2+х-6=0

х2-х-6=0

х2+5х-6=0

х2-5х+6=0

Запитання 16

Скласти квадратне рівняння за його коренями

х1=3+√5, х2=3-√5

варіанти відповідей

х2-6х+4=0

х2+6х+4=0

х2-9х+16=0

х2+9х-16=0

Запитання 17

Знайти корені рівняння (х-2)2+(х-5)2=5

варіанти відповідей

4; 3

2; 5

-2; -5

-4; -3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест