"Квадратний тричлен. Рівняння, які зводяться до квадратних".Контрольна робота

Тест виконано: 493 рази
14 запитань
Запитання 1

Коренями якого з квадратних тричленівє числа -3 і - 2/3?

варіанти відповідей

2 +11х +6

2 - 5х+ 8

2 +х +10

Запитання 2

Розкладіть квадратний тричлен  х2 + 8х - 33 на множники

варіанти відповідей

(х-3)(х+11)

(х-11)(х+3)

(х-11)(х-3)

(х+11)(х+3)

Запитання 3

Скільки коренів має квадратний тричлен х2 + 3х + 6 ?

варіанти відповідей

1

2

безліч

жодного

Запитання 4

Скоротіть дріб

варіанти відповідей

х - 3

Запитання 5

Знайдіть корені рівняння х4 -+2х2 - 3 = 0

варіанти відповідей

-1; 1

 √3; - √3 ; -1;1


1

0;1

Запитання 6

Розв'яжіть рівняння

варіанти відповідей

-12 і -2


-2


-3 і -8


-4 і -6

Запитання 7

Розв'яжіть рівняння: х3 - 81х = 0. Укажіть усі його корені.

варіанти відповідей

0

3

-3

9

-9

Запитання 8

Розв'яжіть рівняння: 2 +1)2 - 10(х2+1) +25 = 0.

Укажіть усі його корені.

варіанти відповідей

9

3

2

-2

-1

Запитання 9

Ділянка землі прямокутної форми має площу 216 м2. Чому дорівнюють сторони ділянки, якщо одна з них на 6 м більша, ніж друга?

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено довжину більшої сторони прямокутника?

варіанти відповідей

х(х+6)=216

х(х-6)=216

х+(х+6)=216

х+(х-6)=216

Запитання 10

Знайдіть довжину і ширину актової зали, яка має форму прямокутника, якщо її периметр дорівнює 62 м, а площа - 210 м2.

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено одну зі сторін прямокутника?

варіанти відповідей

х(62-х)=210

х(х-62)=210

х(31-х)=210

х(х-31)=210

Запитання 11

Перші 280 км дороги від пункту А до пункту В автобус проїхав із певною швидкістю, а останні 480 км - зі швидкістю на 10 км/год більшою. Знайдіть початкову швидкість автобуса, якщо на весь шлях від пункту А до пункту В він витратив 10 год.

варіанти відповідей

75 км/год

70 км/год

68 км/год

72 км/год

Запитання 12

Складіть квадратне рівняння за його коефіцієнтами

а=-4; в=4; с=-2

варіанти відповідей

2-2х-4=0

-4х2+4х-2=0

-2х-4х2+4=0

-4х2-2х-4=0

Запитання 13

Не розвязуючи рівняння х2- 6х+5 = 0 знайдіть суму його коренів

варіанти відповідей

-6

6

1

11

Запитання 14

Складіть квадратне рівняння, корені якого дорівнюють -1 і 3

варіанти відповідей

х2-х+2 -0

х2-2х-3 =0

х2+3х-1=0

х2+2х-3=0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест