Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Додано: 10 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть навчальну мету лабораторної роботи № 1

варіанти відповідей

Навчитися визначати кількість теплоти провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

Ознайомитися з будовою та принципом роботи калориметра; навчитися визначати кількість теплоти під час нагрівання і охолодження.

Переконатися, що кількість теплоти провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях.

Ознайомитися з будовою та принципом роботи термометра; навчитися визначати кількість теплоти під час конвекції та дифузії.

Запитання 2

Підбери обладнання для проведення лабораторної роботи № 1

варіанти відповідей

Мірний стаканчик, холодна і гаряча вода, термометр, калориметр

Мірний стаканчик, амперметр, гаряча вода, термометр, калориметр

Мірний стаканчик, терези з важками, гаряча вода, динамометр, калориметр

Мірний стаканчик, реостат, гаряча вода, термометр, калориметр

Запитання 3

Яку температуру суміші ви отримали у роботі?

варіанти відповідей

63 °С

34 °С

16 °С

43 °С

Запитання 4

Чому дорівнює об’єм гарячої води?

варіанти відповідей

60 мл

95 мл

35 мл

34 мл

Запитання 5

Яку кількість теплоти отримала холодна вода від гарячої?


варіанти відповідей

4263 Дж

3100 Дж

4536 Дж

5462 Дж

Запитання 6

Яка густина води?

варіанти відповідей

1 г/см3

1 кг/м3

1 г/м3

1 кг/см3

Запитання 7

Чому дорівнює питома теплоємність води?

варіанти відповідей

2100 Дж/кг⋅°С

4200 Дж/кг⋅°С

2400 Дж/кг⋅°С

4400 Дж/кг⋅°С

Запитання 8

За формулою Q2= c m2 (t2 - t) обчисліть кількість теплоти Q2, віддану гарячою водою.

варіанти відповідей

6423 Дж

4536 Дж

2466 Дж

4263 Дж

Запитання 9

Сформулюйте висновок до лабораторної роботи

варіанти відповідей

Виконав цю роботу, я ознайомилась(вся) з будовою та принципом дії калориметра; визначила(в) кількість теплоти, віддану гарячою водою, і кількість теплоти, одержану холодною водою, в результаті змішування води різної температури; порівняла(в) результати.

Виконав цю роботу, я ознайомилась(вся) з будовою та принципом дії термометра; визначила(в) кількість теплоти, віддану холодною водою, і кількість теплоти, одержану гарячею водою, в результаті змішування води різної температури; порівняла(в) результати.

Виконав цю роботу, я ознайомилась(вся) з будовою та принципом дії динамометра; визначила(в) кількість теплоти, суміші, в результаті змішування води різної температури; порівняла(в) результати.

Виконав цю роботу, я ознайомилась(вся) з будовою та принципом дії калориметра; навчилася(вся) визначати питому теплоємність речовини твердого тіла за допомого термометра; порівняла(в) результати.

Запитання 10

Яка будова калориметра?

варіанти відповідей

Калориметр — пристрій, що складається з трьох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені металевим прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з трьох посудин, які розміщені одна в одній і розділені металевим прошарком.

Запитання 11

Як називається прилад для проведення дослідів із вивчення теплових явищ та служить для змішування рідин та зменшення теплових втрат у дослідах?

варіанти відповідей

Термометр

Динамометр

Спидометр

Калориметр

Запитання 12

Визначте масу гарячої води:

варіанти відповідей

60 г

35 г

16 г

95 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест