Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює початкова температура води в калориметрі?

варіанти відповідей

26 °С

100 °С

20 °С

6 °С

Запитання 2

Який об'єм води був налитий у калориметр?


варіанти відповідей

150 см3

0,15 см3

150 ⋅ 10-6 м3

15 ⋅ 103 м3

Запитання 3

Яка температура тіла й води після встановлення теплової рівноваги?

варіанти відповідей

26 °С

20 °С

74 °С

6 °С

Запитання 4

Вкажіть навчальну мету лабораторної роботи № 2

варіанти відповідей

визначити питому густину речовини у твердому стані

визначити питомий опір речовини у твердому стані

визначити питому температуру речовини у твердому стані

визначити питому теплоємність речовини у твердому стані

Запитання 5

Питома теплоємність речовини показує, скільки...

варіанти відповідей

Дж теплоти потрібно затратити, щоб 10 кг речовини нагріти на 100 °С.

Дж теплоти потрібно затратити, щоб 1 кг речовини нагріти на 100 °С.

Дж теплоти потрібно затратити, щоб 10 кг речовини нагріти на 1 °С.

Дж теплоти потрібно затратити, щоб 1 кг речовини нагріти на 1 °С

Запитання 6

Складіть висновок до лабораторної роботи № 2.

Тобто продовжіть речення:

"Під час виконання лабораторної роботи № 2, я .........."

варіанти відповідей

навчився визначати питому теплоємність речовини твердого тіла за допомогою калориметра

навчився визначати питому густину речовини твердого тіла за допомогою термометра

навчився визначати питому температуру речовини твердого тіла за допомогою калориметра

навчився визначати питомий об'єм речовини твердого тіла за допомогою мірного циліндра

Запитання 7

Чому дорівнює питома теплоємність води?

варіанти відповідей

2100 Дж/кг⋅°С

4200 Дж/кг⋅°С

1000 Дж/кг⋅°С

1500 Дж/кг⋅°С

Запитання 8

Яка будова калориметра?

варіанти відповідей

Калориметр — пристрій, що складається з трьох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені металевим прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком.

Калориметр — пристрій, що складається з трьох посудин, які розміщені одна в одній і розділені металевим прошарком.

Запитання 9

Визначте масу води в калориметрі:

варіанти відповідей

0,15 кг

100 г

15 кг

150 г

0,26 кг

Запитання 10

Якою була початкова температура твердого тіла?

варіанти відповідей

26 °С

20 °С

100 °С

74 °С

Запитання 11

Яку питому теплоємність металу, з якого виготовлено тіло ви отримали в роботі? 

варіанти відповідей

167 Дж/кг⋅°С

761 Дж/кг⋅°С

4200 Дж/кг⋅°С

0,15 Дж/кг⋅°С

Запитання 12

Для чого потрібна паперова серветка у роботі?

варіанти відповідей

Щоб осушити калориметр

Щоб осушити терези

Щоб осушити термометр

Щоб осушити металеве тіло

Щоб осушити мірний циліндр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест