Лабораторна робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

Додано: 2 березня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 409 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть тему лабораторної роботи №4

варіанти відповідей

«Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

«Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

«Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра»

«Дослідження електричного кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників»

Запитання 2

Вкажіть навчальну мету лабораторної роботи №4

варіанти відповідей

Визначити питому теплоємність речовини у твердому стані.

Перевірити дію законів паралельного з’єднання провідників.

Навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра; переконатися, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях.

Перевірити дію законів послідовного з’єднання провідників.

Запитання 3

Підбери обладнання для проведення лабораторної роботи №4

варіанти відповідей

Джерело струму, резистор, електричний двигун, реостат повзунковий, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Джерело струму, резистори, термометр, реостат повзунковий, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Джерело струму, резистори, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Мензурка, холодна і гаряча вода, термометр, калориметр, паперові серветки, мішалка.

Запитання 4

Яка ціна поділки амперметра

варіанти відповідей

0,2 А

0,1 А

1 В

0,2 В

Запитання 5

Яка ціна поділки вольтметра

варіанти відповідей

0,2 В

1 В

0,2 А

1 А

Запитання 6

Два резистори з'єднані послідовно та їх опори дорівнюють R1 = 1 Ом і R2 = 4 Ом. Джерело електричної напруги вробляє напругу 12 В у колі. Який загальний опір даного кола?

варіанти відповідей

5 Ом

1 Ом

4 Ом

3 Ом

Запитання 7

Два резистори з'єднані послідовно та їх опори дорівнюють R1 = 1 Ом і R2 = 4 Ом. Джерело електричної напруги вробляє напругу 12 В у колі. Яка сила струму у колі?

варіанти відповідей

10 А

6 А

4 А

2,4 А

Запитання 8

Три резистори (2 Ом, 4 Ом і 5 Ом), з′єднано послідовно і під′єднано до джерела напруги 20 В. Яка сила струму у колі?

варіанти відповідей

1,8 А

2,2 А

3,5 А

0,8 А

Запитання 9

Три резистори (2 Ом, 4 Ом і 5 Ом), з′єднано послідовно і під′єднано до джерела напруги 20 В. Яка напруга на трьох резисторах?

варіанти відповідей

1,8 В; 7,2 В; 9 В.

3,6 В; 4,2 В; 9 В

3,6 В; 7,2 В; 0 В.

3,6 В; 7,2 В; 9 В

Запитання 10

Ділянка кола складається з двох послідовно з'єднаних ламп опорами 10 і 20 Ом. Чому дорівнює сила струму у першій лампі, якщо через другу тече струм силою 0,5 А.

варіанти відповідей

0,5 А

1 А

2 А

0,25 А

Запитання 11

За малюнком визначте загальний опір кола, силу струму в колі, напругу на джерелі живлення та напругу на кожному резисторі.

варіанти відповідей

R = 3 Ом, I = 1 А, U = 3 В, U1 = 0,5 В, U2 = 2,5 В.

R = 5 Ом, I = 1 А, U = 3 В, U1 = 0 В, U2 = 2,5 В.

R = 3 Ом, I = 2 А, U = 3 В, U1 = 2 В, U2 = 2,5 В.

R = 3 Ом, I = 1 А, U = 3 В, U1 = 4 В, U2 = 3,5 В.

Запитання 12

Складіть висновок до лабораторної роботи № 4, тобто продовжіть речення "Під час виконання лабораторної роботи № 4 я ..."

варіанти відповідей

навчився визначати опір провідника та з’ясував, що опір провідника не залежить від сили струму та прикладеної напруги.

вивчив будову та навчився визначати питому теплоємність речовини твердого тіла за допомого калориметра.

перевірив властивості паралельного з’єднання провідників.

перевірив властивості послідовного з’єднання провідників.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест