Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

Додано: 8 березня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 209 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть тему лабораторної роботи № 5.

варіанти відповідей

Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників

Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Визначення питомої теплоємності речовини

Запитання 2

Вкажіть навчальну мету лабораторної роботи № 5.

варіанти відповідей

Перевірити властивості паралельного з’єднання провідників.

Перевірити властивості послідовного з’єднання провідників.

Визначити питому теплоємність речовини у твердому стані.

Навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра; переконатися, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та напруги на його кінцях.

Запитання 3

Підбери обладнання для проведення лабораторної роботи № 5. 

варіанти відповідей

Мензурка, холодна і гаряча вода, термометр, калориметр, паперові серветки, мішалка.

Джерело струму, резистор, електричний двигун, реостат повзунковий, амперметр, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Мензурка, терези з важками, металеве тіло з ниткою, гаряча вода, термометр, калориметр.

Джерело струму, дві електричні лампи, вольтметр, амперметр, ключ, з’єднувальні проводи.

Запитання 4

Опиши хід лабораторної роботи № 5.

варіанти відповідей

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 5, строго дотримуючись правил безпеки життєдіяльності.

Результати обчислень записую у робочий зошит з фізики.

Результати спостережень, вимірювань і обчислень заношу у таблицю.

Результати спостережень записую у робочий зошит з фізики.

Запитання 5

Яка ціна поділки амперметрів?

варіанти відповідей

а) 0,1 мА; б) 0,05 мкА; в) 0,2 А

а) 0,1 мкА; б) 0,05 мА; в) 0,2 А

а) 1,4 мА; б) 0,3 мкА; в) 5 А

а) 1,4 мкА; б) 0,3 мА; в) 5 А

Запитання 6

Яка ціна поділки вольтметрів?

варіанти відповідей

а) 0,5 В; б) 0,4 мВ; в) 0,2 кВ

а) 0,5 В; б) 0,4 мкВ; в) 0,2 кВ

а) 7,5 В; б) 10 мВ; в) 3,6 кВ

а) 7,5 В; б) 10 мкВ; в) 3,6 кВ

Запитання 7

Два резистори опорами 2 і 4 Ом, з′єднано паралельно. Який загальний опір цього з′єднання?

варіанти відповідей

1,3 Ом

4 Ом

2 Ом

6 Ом

Запитання 8

Два резистори опорами 2 і 4 Ом, з′єднано паралельно і під′єднано до джерела напруги 12 В. Яка сила струму в нерозгалуженій ділянці цього кола?

варіанти відповідей

 9 А

 4 А

2 А

 6 А

Запитання 9

Два резистори опорами 2 і 4 Ом, з′єднано паралельно і під′єднано до джерела напруги 12 В. Яка сила струму на кожному резисторі?

варіанти відповідей

І1 = 4 А; І2 = 3 А

 І1 = 6 А; І2 = 6 А

І1 = 3 А; І2 = 6 А

І1 = 6 А; І2 = 3 А

Запитання 10

Усі опори по 4 Ом. Амперметр А показує силу струму 12 А. Яка Напруга є в колі? Яка сила струму на амперметрі А2?

варіанти відповідей

U = 12 В, I2 = 4 А

U = 16 В, I2 = 4 А

U = 16 В, I2 = 5 А

U = 16,2 В, I2 = 4,5 А

Запитання 11

При паралельному з′єднаннні кількох опорів їх загальний опір буде ...

варіанти відповідей

меншим за найбільший опір.

більшим за найбільший опір.

меншим за опір кожного з них.

більшим за найменший опір.

Запитання 12

Складіть висновок до лабораторної роботи № 5. Тобто продовжіть речення Під час виконання лабораторної роботи № 5 я ...

варіанти відповідей

навчився визначати опір провідника та з’ясував, що опір провідника не залежить від сили струму та прикладеної напруги.

перевірив властивості послідовного з’єднання провідників.

перевірив властивості паралельного з’єднання провідників.

вивчив будову калориметра та навчився визначати питому теплоємність речовини твердого тіла за допомого калориметра.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест