12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Екосистема. Ланцюги живлення.

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Копія з тесту: Ланцюги живлення 7 кл
Тест виконано: 60 разів
35 запитань
Запитання 1

Окрема ланка харчового ланцюга має назву:

варіанти відповідей

фітоценоз

екосистема

екологічна ніша

трофічний рівень

Запитання 2

Обрати організм, з якого починається ланцюг живлення:

варіанти відповідей
Запитання 3

Зелені рослини вважають головною ланкою колообігу речовин на Землі тому, що:

варіанти відповідей

поширені у всіх середовищах життя

інтенсивно розмножуються

засвоюють енергію сонця і включають її в колообіг

містять запасні поживні речовини

Запитання 4

Із запропонованих організмів оберіть редуцентів:

варіанти відповідей
Запитання 5

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 4-5 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

хижаки не можуть живитися хижаками

редуценти не вправляються з функціями

в ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

Запитання 6

Послідовний ряд живих організмів, пов’язаних харчовими зв’язками, що здійснює передачу речовини та енергії в екосистемі називається

варіанти відповідей

харчовим ланцюгом

трофічним рівнем

трофічною сіткою

Запитання 7

Популяція автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних називаються:    

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

паразити

Запитання 8

Популяції гетеротрофних організмів, що живляться готовою органічною речовиною, називаються:  

варіанти відповідей

консументи

 коменсали

 редуценти

 продуценти

Запитання 9

Виберіть правильну послідовність ланцюга живлення

варіанти відповідей

жаба - слимак - капуста

слимак - жаба - капуста

капуста - слимак - жаба

капуста - жаба - слимак

Запитання 10

Виберіть організм, який в харчовому ланцюзі виступає консументом І порядку       

варіанти відповідей

кукурудза

заєць

вовк

соняшник

Запитання 11

Консументом другого порядку у ланцюзі живлення: фітопланктон → мальок → риба → дельфін є:          

варіанти відповідей

дельфін

 риба

мальок

фітопланктон

Запитання 12

Укажіть правильну відповідність між організмами, позначеними на рисунку цифрами, і трофічними рівнями, які вони займають у ланцюгу живлення. 

варіанти відповідей

1 — продуцент, 2 — консумент II порядку

  3 — консумент І порядку, 4 — консумент II порядку

2 — консумент І порядку, 3 — консумент II порядку

  1 — консумент І порядку, 4 — редуцент

Запитання 13

назвіть чинники, які пов'язані з діяльністю людини

варіанти відповідей

Біотичні

Абіотичні

Антропогенні

Техногенні

Запитання 14

Реакція організмів на тривалість світлового періоду доби - це

варіанти відповідей

Симбіоз

Анабіоз

Біогенез

Фотоперіодизм

Запитання 15

Консументами І порядку є

варіанти відповідей

їжак, глухар, ласка

Мураха, бабка, як

Заєць, бджола, лама

павук, комар, лициця

Запитання 16

Ланцюги живлення, зазвичай, складаються з 5-6 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

хижаки не можуть живитися хижаками

у ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

редуценти не справляються з функціями

Запитання 17

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії

варіанти відповідей

йде на побудову нових рослинних тканин

витрачається на життя і розсіюється у вигляді тепла

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 18

Популяцією називають

варіанти відповідей

природні угруповання рослин, тварин і грибів

відносно ізольовану групу одного виду, що тривалий час населяє певний простір

сукупність живих організмів одного виду й природного середовища, в якому вони живуть

природне середовище, в якому живуть особини одного виду

Запитання 19

До складу популяції не входять

варіанти відповідей

організми одного виду;

організми різних видів;

організми різного віку;

організми різної статі;

Запитання 20

Заєць у ланцюгу живлення є

варіанти відповідей

продуцентом;

консументом І порядку;

консументом ІІ порядку;

консументом ІІІ порядку;

Запитання 21

Яка екосистема належить до природних? 

варіанти відповідей

Заплава

Виноградник

Водосховище

Лісосмуга

Запитання 22

Визначте біотичний фактор навколишнього середовища: 

варіанти відповідей

вологість

світло

конкуренція між організмами    

температура води

Запитання 23

Екосистемою є

варіанти відповідей

калюжа після дощу

десятилітрова банка з дистильованою водою

колба з викачаним повітрям

Запитання 24

Ряд організмів, які пов’язані між собою трофічними зв’язками:

варіанти відповідей

вид

родина

екологічна ніша

ланцюг живлення

Запитання 25

Низку видів,повязаних харчовими звязками, які утворюють певну послідовність у передаванні речовини й енергії, називають:

варіанти відповідей

ланцюги живлення

екосистема

популяція

екологічна ніша

Запитання 26

У якому з середовищ життя умови залежать від тиску, освітленості,рельєфу, температурі:

варіанти відповідей

грунтове

водне

наземно-повітряне

Запитання 27

До якої екологічної групи по відношенню до температури належать антилопи та папуги:

варіанти відповідей

теплолюбні

холодолюбні

холодостійкі

Запитання 28

Пристосування організмів до мінливих умов існування називається:

варіанти відповідей

фотоперіодизм

адаптація

регенерація

Запитання 29

Організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, називаються:

варіанти відповідей

редуценти

консументи

продуценти

Запитання 30

Укажіть назву організмів, які живляться органічною речовиною:

варіанти відповідей

продуценти

редуценти

консументи

автотрофи

Запитання 31


Ланцюги живлення переплетені і формують:

варіанти відповідей

екологічну піраміду

трофічну сітку

екологічну нішу

ноосферу

Запитання 32

До якої екологічної групи по відношенню до вологи належать дощові черви:

варіанти відповідей

посухостійкі

вологолюбні

посухолюбні

Запитання 33

Позначте продуцента в ланцюгу живлення:

варіанти відповідей

куріпка

жук-гнойовик

просо

кліщ

Запитання 34

Із перерахованих виберіть представників, які належать до холодостійких:

варіанти відповідей

голуби

пінгвіни

бегемоти

білки

Запитання 35

Організми, які живляться органічними рештками чи продуктами життєдіяльності інших організмів, розкладаючи їх до неорганічних речовин, називаються:

варіанти відповідей

продуценти

редуценти

консументи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест