18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Ландшафт.Зона мішаних,широколистих лісів,лісостеп і степ.

Додано: 29 березня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 11 разів
14 запитань
Запитання 1

Укажіть природні компоненти ,що зумовлюють формування зональних ландшафтів.

варіанти відповідей

Клімат

Рельєф

Склад гірських порід

Ґрунти

Рослинний та тваринний світ

Тектонічні структури

Запитання 2

Укажіть природні компоненти,що зумовлюють формування азональних ландшафтів.

варіанти відповідей

Клімат

Рельєф

Склад гірських порід

Ґрунти

Рослинний та тваринний світ

Тектонічні структури

Запитання 3

Укажіть засновника ландшафтознавства як науки та української ландшафтознавчої школи,видатний фізико - географ....

варіанти відповідей

Степан Рудницький

Василь Докучаєв

Каленик Геренчук

Запитання 4

Укажіть назву фізико-географічної провінції,яка позначена на картосхемі штрихуванням.

варіанти відповідей

Подільсько-Придніпровський край

Лівобережнодніпровський край

Східноукраїнський край

Запитання 5

Типове природне багатство зони мішаних лісів.

варіанти відповідей

Нафта

Вугілля

Торф

Залізні руди

Запитання 6

Серед дерев зони широколистих лісів найбільш поширеною породою є....

варіанти відповідей

Ялина звичайна

Дуб звичайний

Модрина європейська

Тис ягідний

Запитання 7

Володимир-Волинський _Луцьк_Житомир_Києві_Ніжин_Кролівець_Глухів це південна межа ....

варіанти відповідей

Лісостепової зони

Степової зони

Мішаних лісів

Широколистих лісів

Запитання 8

Які види ґрунтів переважають у степу ?

варіанти відповідей

Чорноземи південні

Чорноземи опідзолені та типові

Дерново-підзолисті.

Запитання 9

Яка кількість опадів випадає у степовій природній зоні?

варіанти відповідей

500-700 мм на рік

400-650 мм на рік

300-450 мм на рік

Запитання 10

Укажіть назву підзони ,що виділена на картосхемі штриховкою.

варіанти відповідей

Північностепова

Середньостепова

Південностепова

Східностепова

Запитання 11

Які ґрунти сформувалися під зоною мішаних лісів?

варіанти відповідей

Чорноземи звичайні

Дерново-підзолисті

Каштанові

Запитання 12

Установіть відповідність між одиницями фізико-географічного районування та їх положенням на картосхемі.

1.Степова зона

2.Лісостепова зона

3.Карпатська гірська країна

4.Широколистяні ліси

5.Мішані ліси.

варіанти відповідей

1-Г;2-Д;3-А;4-В;5-Б

1-Д;2-Г;3-А;4-Б;5-В

1-Д;2-Г;3-А;4-В;5-Б

Запитання 13

Укажіть риси,що характеризують зону мішаних лісів.

варіанти відповідей

Рельєф низовинний

Заболочена територія

Опади 400-500 мм на рік

Донецька складчаста споруда

Шацькі озера

Рослинність:ковила,типчак полин

Канівський природний заповідник

Запитання 14

Укажіть риси,що характеризують степову природну зону.

варіанти відповідей

Поділена на три підзони.

Кременчуцький залізорудний район

Причорноморська западина

Тваринний світ:рись,олень,вовк,куниця

Опади 600-700 мм на рік

Дунайський біосферний заповідник

31°/ₒ площі України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест