Ландшафти. Фізико-географічне районування

Додано: 22 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Одним із засновників ландшафтознавства як науки та української ландшафтознавчої школи є ?

варіанти відповідей

Василь Докучаєв

Каленик Геренчук

Олександр Гумбольдт

Запитання 2

Великий азональний комплекс, що вирізняється подібністю тектонічної будови та однорідністю рельєфу має назву...

варіанти відповідей

Природна зона

Природна провінція

Природна країна

Запитання 3

Які класи ландшафтів виділяють в Україні?  

варіанти відповідей

А) мішанолісові й лісостепові;

Б) степові й лісові;

В) рівнинні та гірські;

Г) карпатські та кримські.

Запитання 4

Вкажіть правильну будову ландшафту

варіанти відповідей

А) фація - урочище - місцевість;

Б) урочище - фація - місцевість;

В)  місцевість - фація - урочище;

Г) місцевість - урочище - фація.

Запитання 5

В Україні переважають

варіанти відповідей

А) антропогенні ландшафти;

Б) природні ландшафти;

В) міські ландшафти;

Г) лісогосподарські ландшафти.

Запитання 6

Антропогенним компонентом ландшафту є

варіанти відповідей

А) гірські породи;

Б) ґрунти;

В) водосховища;

Г) рослинність.

Запитання 7

Який відсоток займають рівнинні ландшафти на території України?

варіанти відповідей

А) 94

Б) 95

В) 96

Г) 98

Запитання 8

На рівнинній території України існують такі природні зони:

варіанти відповідей

хвойних лісів, мішаних лісів і степу

лісостепу та степу

широколистяних лісів і степу

мішаних і широколистяних лісів, лісостепу і степу

Запитання 9

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є:

варіанти відповідей

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна провінція (край)

фізико-географічна країна

фізико-географічний район

Запитання 10

 В Україні виділяються такі фізико-географічні країни:

варіанти відповідей

Українські Карпати

Східноєвропейська рівнина

Подільська височина

Кримські гори

Придніпровська низовина

Запитання 11

Оберіть зображення антропогенних ландшафтів:

варіанти відповідей
Запитання 12

Яка з природних зон України поділяється на підзони? 

варіанти відповідей

степи

мішані ліси

лісостепи

широколистяні ліси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест