28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контрольна рбота за II cеместр

Додано: 15 травня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 274 рази
24 запитання
Запитання 1

Природний рух населення характеризується такими показниками, як:

варіанти відповідей

чисельність населення

смертність

народжуваність

співвідношення чоловіків і жінок

тривалість життя

Запитання 2

Назвіть міста мільйонери України:

варіанти відповідей

Львів

Запоріжжя

Вінниця

Харків

Київ

Запитання 3

Міграції бувають:

варіанти відповідей

міські і сільські

зовнішні, внутрішні, маятникові

державні і міждержавні

економічні і культурні

Запитання 4

Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства – це:

варіанти відповідей

Агломерація

Урбанізація   

Субурбанізація

Міграція

Запитання 5

Показник, що характеризує середню кількість жителів країни чи певного регіону на 1 кв. км:

варіанти відповідей

Темпи урбанізації

Густота населення

Рівень зайнятості

Система розселення

Запитання 6

Укажіть показники, що характеризують механічний рух населення:

варіанти відповідей

Смертність

Народжуваність

Імміграція

Еміграція

Сальдо міграцій

Природний приріст

Запитання 7

Для природної зони мішаних лісів характерна

варіанти відповідей

надмірна зволоженість

достатня зволоженість

недостатня зволоженість

Запитання 8

Про яку природну зону йдеться "...зона дуже багата на корисні копалини різного походження. Найважливішими з них є кам’яне вугілля Донбасу; буре вугілля Дніпровського басейну; нафтогазові родовища Дніпровсько-Донецької (Східної) області та Причорноморсько-Кримського (Південного) басейну; залізні руди Криворізького і Керченського басейнів; марганцеві руди Південноукраїнського (Придніпровського) басейну"

варіанти відповідей

лісостеп

степ

мішані ліси

широколисті ліси

Запитання 9

Енергія Сонця є

варіанти відповідей

вичерпною


невичерпною

відновлювальною

Запитання 10

зміна природних умов з висотою це

варіанти відповідей

широтна зональність

висотна зоналльність

широтна поясність

висотна поясність

Запитання 11

Більшість еміграцій в Україні мають причини

варіанти відповідей

економічні

політичні

туристичні

релігійні

Запитання 12

учень який щодня з Родниківки в Умань їздить на навчання здійснює

варіанти відповідей

маятникову міграцію

постійну міграцію

сезонну міграцію

не здійсює міграцію

Запитання 13

В яку епоху горотворення утворилися Кримські гори?

варіанти відповідей

Герцинську

Байкальську

Альпійську

Архейську

Запитання 14

Максимальна глибина Азовського моря:

варіанти відповідей

14 м

13м

12м

123м

Запитання 15

Карпати мають пологі схили та опуклі вершини, тому що:

варіанти відповідей

були зруйновані під час землетрусів наприкінці мезозою


зазнають неотектонічних рухів низхідного характеру

 це старі за віком гори, сформовані в герцинську епоху горотворення

складені породами, що легко піддаються руйнуванню

Запитання 16

Площа зони лісостепу від загальної площі України становить :

варіанти відповідей

34%

18%

36%

40%

Запитання 17

Яку назву має найстаріший біосферний заповідник в Україні?

варіанти відповідей

Поліський заповідник

Канівський заповідник

заповідник Асканія-Нова

Карпатський заповідник

Кримський заповідник

Запитання 18

Як називаються природоохоронні території на яких дозволені лише наукові дослідження та спостереження.

варіанти відповідей

національні природні парки;

заказники;

заповідники.

Запитання 19

На 1 січня 2020 р. чисельність населення України становить:

37,289 млн осіб

41,902 млн осіб

44,03 млн осіб

48,4 млн осіб

варіанти відповідей

37,289 млн осіб

41,902 млн осіб

44,03 млн осіб

48,4 млн осіб

Запитання 20

Що називається природною зоною?

варіанти відповідей

велика ділянка земної кулі, що відрізняється рослинним світом

велика ділянка земної кулі, що відрізняється тваринним світом

велика ділянка земної кулі, що відрізняється природними умовами, грунтами, рослинним і тваринним світом

Запитання 21

Які ґрунти переважають у зоні степу?

варіанти відповідей

сірі лісові

підзолисті

чорноземи

Запитання 22

Які є оздоровчі центри відпочинку в Карпатських горах?

варіанти відповідей

Яремче

Трускавець

Пролісок

Поляна Квасова

Запитання 23

Систему стеження і контролю за станом довкілля, який здійснюється з метою прогнозування подальших змін

варіанти відповідей

національною екологічною мережею

меліорацією

моніторингом

заповідником

Запитання 24

Округлі вершини Карпатських гір називаються

варіанти відповідей

пасма

яйли

полонини

могили

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест