23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Ландшафти України. Природокористування.

Додано: 2 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
18 запитань
Запитання 1

Антропогенним компонентом ландшафту є


варіанти відповідей

гірські породи

ґрунти

водосховища

рослинність

Запитання 2

Для якої природної зони характерна середня температура повітря у липні від +21°С (на півночі) до +23°С (на півдні)


варіанти відповідей

мішаних лісів

широколистих лісів

лісостепу

степу

Запитання 3

Укажіть правильне твердження щодо ландшафтів


варіанти відповідей

ландшафти не змінюються з часом

характерною рисою ландшафту є його однорідність

усі ландшафти займають однакову за площею територію

на формування ландшафту впливають тільки антропогенні чинники

Запитання 4

Які ґрунти в зоні мішаних лісів?

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземи типові і опідзолені

чорноземи звичайні і південні

Запитання 5

Межа Лісостепу і Степу приблизно проходить через міста:


варіанти відповідей

Котовськ – Кропивницький – Кременчук – Красноград

Вінниця – Кропивницький – Дніпро – Красноград

Котовськ – Кривий Ріг – Запоріжжя – Донецьк

Львів – Хмельницький – Красноград – Маріуполь

Запитання 6

Мішанолісові ландшафти переважають на півдні України


варіанти відповідей

Правда

Брехня

Запитання 7

Найбільшу площу займають степові ландшафти


варіанти відповідей

Правда

Брехня

Запитання 8

Лісистість України становить від 14 до 17,5 %.


варіанти відповідей

Правда

Брехня

Запитання 9

Природно-заповідний фонд України складається тільки з природних територій та об’єктів


варіанти відповідей

Правда

Брехня

Запитання 10

Яка максимальна глибина Азовського моря (у метрах)?

варіанти відповідей

15

5

20

23

Запитання 11

У якій адміністративній області України розташований біосферний заповідний Асканія-Нова?

варіанти відповідей

Херсонська

Миколаївська

Запорізька

Донецька

Запитання 12

Прикладом фізичного забруднення є забруднення: 


варіанти відповідей

важкими металами


адвентивними видами рослин


радіаційне

токсинами

Запитання 13

Відновним природним ресурсом є:


варіанти відповідей

торф


вугілля 


нафта


енергія вітру 

Запитання 14

Повторне заселення території організмами, що колись жили у цьому регіоні – це:


варіанти відповідей

інтродукція


реакліматизація


дегазація


інвазія 

Запитання 15

В чому полягає причина деградації грунтів?


варіанти відповідей

внесення мінеральних добрив


дотримання сівозміни


внесення органічних добрив


неправильне землекористування

Запитання 16

Процес, коли організми пристосовуються до кліматичних умов нових регіонів, називають:


варіанти відповідей

 інтродукцією

 

акліматизацією

 

реакліматизацією


 інвазією

Запитання 17

Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя

півдня України?

варіанти відповідей

від вітрової ерозії ґрунтів

від засолення ґрунтів

від осушення земель

від транскордонних забруднень повітря

Запитання 18

За можливістю використання природні ресурси поділяють на:

варіанти відповідей

відновні і невідновні

потенційні, фактичні, резервні та фондові

біотичні та абіотичні

водні і земельні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест