9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Ландшафти України та Природокористування

Додано: 3 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, яке поняття відповідає визначенню: " Найпростіший природній комплекс, що утворюється в межах одного елемента рельєфу ( на дні яру, схилі балки, вершині горба та ін.) і має найбільші однорідні природні умови".

варіанти відповідей

Ландшафт

Місцевість

Урочище

Фація

Запитання 2

Укажіть природну зону України, в якій мають місце височинні ландшафти, рельєф яких у багатьох місцях горбогірний, поширені карстові печери.

варіанти відповідей

лісостепова

степова

Мішаних лісів

Широколистяних лісів

Запитання 3

Вкажіть правильну послідовність розташування природних зон в Україні:

варіанти відповідей

степ, мішані ліси, лісостеп.

мішані ліси, лісостеп, степ.

лісостеп, степ, напівпустелі.

хвойні ліси, мішані ліси, степ.

Запитання 4

Яка одиниця фізико-географічного районування України є найбільшою за рангом

варіанти відповідей

область

район

край

країна

Запитання 5

Найбільшу площу в Україні займає природна зона:

варіанти відповідей

широколистяних лісів

мішаних лісів

лісостепова

степова

Запитання 6

Зона мішаних лісів розташована:

варіанти відповідей

у Причорноморській низовині;

у Поліській низовині;

на Донецькому кряжі;

на Подільській височині

Запитання 7

Найвищим висотним поясом Карпат є пояс:

варіанти відповідей

вічних снігів;

хвойних лісів;

субальпійських лук;

мішаних лісів

Запитання 8

Яка особливість відрізняє Чорне море від інших морів?

варіанти відповідей

розташування здебільшого в субтропічних широтах

низька солоність води

наявність у воді шару сірководню

рух течій проти годинникової стрілки у вигляді замкненого кругообігу

Запитання 9

Екологічно найнебезпечнішими галузями господарства є:

варіанти відповідей

торгівля і транспорт;

металургія і хімічна промисловість;

нафтопереробка і садівництво;

легка промисловість

Запитання 10

Скільки біосферних заповідників створено в Україні?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 11

Назвіть риси, характерні для Українських Карпат: ( 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

за висотою належать до низьких гір

утворилися в альпійську епоху горотворення

старі за віком

складені переважно осадовими гірськими породами

знаходяться в області помірно континентального клімату

вкриті широколистяними мусонними лісами

Вкриті льодовиками вище снігової лінії

Запитання 12

Природоохоронна і рекреаційна територія загальнодержавного значення, створена для збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів, які мають природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність - це?

варіанти відповідей

біосферний заповідник

національний парк

заказник

заповідні урочище

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест