Населені пункти (типи поселень)

За підручником "Географія" 8 клас Т.Г.Гільберг, Л.Б.Паламарчук, В.В.Совенко та 51 та 53 відеоуроки "Рішельєвський дистанційний"

Додано: 4 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 187 разів
12 запитань
Запитання 1

Якщо у місті України мешкає до 100 тисяч осіб населення, то таке місто відносять за класифікацією за кількістю жителів до:

варіанти відповідей

містами-мільйонниками

надвеликих

малих

містом-мультимільйонником

середніх

великих

Запитання 2

Найбільша густота сільських населених пунктів України зосереджена у зоні:

варіанти відповідей

степу.

лісостепу.

Полісся.

Карпатах.

Запитання 3

У якому переліку вказано правильно міста - мільйонники України?

варіанти відповідей

Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк

Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк

Київ, Харків

Київ, Харків, Одеса, Львів

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Якщо у місті мешкає від 500 тисяч до 1 млн. осіб населення, то таке місто відносять за класифікацією за кількістю жителів до найбільших (надвеликих) міст.

Якщо у місті України мешкає менше 20 тисяч осіб населення, то таке місто відносять за класифікацією за кількістю жителів до середніх.

Якщо у місті мешкає більше ніж 3 млн. осіб населення, то таке місто відносять за класифікацією за кількістю жителів до міст-мультимільйонників. 

Запитання 5

Для якої області України характерна найменша кількість міських жителів?

варіанти відповідей

Чернігівської

Закарпатської

Львівської

Житомирської

Запитання 6

Скільки відсотків населення України проживають у містах?

варіанти відповідей

40%

69%

56%

79%

Запитання 7

Яка пара міст в Україні є містами найвищого рангу адміністративного поділу:

варіанти відповідей

Київ та Севастополь.

Київ та Харків.

Львів та Київ.

Київ та Дніпро.

Запитання 8

Мережа населених пунктів на певній території з їх різноманітними зв'язками формують;

варіанти відповідей

сукупність населених пунктів.

систему населення.

систему розселення.

систему заселення.

Запитання 9

За яким головним критерієм населені пункти поділяють на міста та села:

варіанти відповідей

за чисельністю населення.

за співвідношенням чоловіків та жінок.

за часткою зайнятих не у сільському господарстві.

за густотою населення.

Запитання 10

В Україні містом вважають населений пункт, в якому проживає не менше ніж: 

варіанти відповідей

5 тисяч осіб

10 тисяч осіб

12 тисяч осіб

3 тисячі осіб

Запитання 11

Вкажіть малюнок, на якому зображено групова форма сільських поселень.

варіанти відповідей
Запитання 12

Яке місто України має яскраво виражену одну функцію;

варіанти відповідей

Київ.

Миргород.

Львів.

Дніпро.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест