18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Lazarus (1 варіант)

Додано: 11 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Компонент TLabel - це...

варіанти відповідей

форма

заголовок

кнопка

напис

Запитання 2

Для додавання текстового поля до форми використовують інструмент:

варіанти відповідей

TEdit

TButton

TLabel

TImage

Запитання 3

Який програмний код закриває Form1?

варіанти відповідей

Form1.Close

Form1.Hide

Form1.Show

Form1.ShowModal

Запитання 4

Оберіть правильний рядок коду, де до об'єкту Label1 додають напис, який буде відображатись у вікні під час виконання програми:

варіанти відповідей

label1.Caption:='Я програмую!!!'; 

Caption.label1:='Я програмую!!!';

'Я програмую!!!':=Caption.label1;

'Я програмую!!!':=label1.Caption;

Запитання 5

Для опису змінних використовується службове слово:

варіанти відповідей

 Procedure

 Integer


  Var

Запитання 6

Коментарі

варіанти відповідей

це коментар під видо в ютуби

це текст, який не виконуєтся після запуску програми, а розміщюєтся для пояснення структури програмного коду

Запитання 7

Величину, значення якої не змінюється, називають

варіанти відповідей

Сталою величиною (константа)

Змінною величиною

Звичайною величиною

Невизначена

Запитання 8

Виберіть правильну команду для обчислення периметра прямокутника?

варіанти відповідей

P:=a*a

P:=a*b/2

P:=(a+b)*2

P:=2*a+2*b

Запитання 9

Команди процедури записують між двома словами. Ці слова часто називають операторними дужками. Що це за слова?

варіанти відповідей

var, end

procedure, end

begin, open

begin, end 

Запитання 10

Для того, щоб запустити програму на виконання потрібно натиснути на кнопку...

варіанти відповідей
Запитання 11

Які значення має властивість Visible об'єктів в Lazarus?

варіанти відповідей

Font

Height, Width

True, False

Top, Left

Запитання 12

Ідентифікатор False означає …


варіанти відповідей

Змінна

Константа

Хибність

Істина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест