18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Lazarus (ІІ варіант)

Додано: 15 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Для додавання текстового поля до форми використовують інструмент:

варіанти відповідей

TEdit

TButton

TLabel

TImage

Запитання 2

Властивість Width...

варіанти відповідей

ширина

 висота

відстань від верхнього краю

підказка

Запитання 3

Значення якої властивості для кнопки визначає, її видно на формі?

варіанти відповідей

Visible

Left

Caption

Enabled

Запитання 4

За допомогою якої властивості об'єкта напис, можна змінити атрибути шрифта?

варіанти відповідей


Caption

Name

Font

Color

Запитання 5

Що означає знак :=

варіанти відповідей

знак нерівності

знак присвоювання

знак змінення значень властивостей

знак виконання процедури

Запитання 6

Що таке логічні помилки?

варіанти відповідей

помилки алгоритму,який лежить в основі програми

помилки алгоритму,який не лежить в основі програми

помилки програми ,який лежить в основі алгоритму

Запитання 7

Запис

a: real;

означає, що..


варіанти відповідей

Змінна з іменем а дійсного типу

Змінна з іменем а цілого типу

Змінна з іменем а логічного типу

Змінна з іменем а дбез типу

Запитання 8

Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається

варіанти відповідей

 постійною

 невизначеною


  змінною

Запитання 9

Кнопка призначена для вставки (у мові програмування Lazarus):

варіанти відповідей

поля

напису

кнопки

малюнка

Запитання 10

До властивості Font не відноситься властивість:

варіанти відповідей

Color

Size

Height

Enabled

Запитання 11

Встановлення для кнопки режиму "Недоступна"

варіанти відповідей

Button1.Enabled:=False;

Button1.Enabled:=True;

Button1.Visible:=False;

Button1.Visible:=True;

Запитання 12

Які дії реалізує оператор S := (A + B)/2

варіанти відповідей

Обчислити значення добутку змінних А і В і результат присвоїти змінній S

Подвоїти значення змінної А

Збільшити значення змінної А на 2

Змінній S присвоїти значення півсуми змінних А і В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест