Лексикографія. Лексична норма

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Українська мова, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Позначте, у якому словнику з’ясовано походження слів:варіанти відповідей

етимологічному

тлумачному

історичному

морфологічному

Запитання 2

Лексична норма - це

варіанти відповідей

наукове осмислення, визначення, формулювання мовної норми

зміст слова, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням

мовний варіант у сфері вимови, слововживання, словозміни

норма вживання слова у властивому йому значенні та сполучуваності слова з іншими словами в реченні

Запитання 3

У чому виявляються лексичні норми?

варіанти відповідей

У правилах вживання розділових знаків у тексті

У вживанні тих лексичних значень слів мови, які закріпилися за словами

  У правильному вживанні слів при написанні тексту чи вираженні думки усно

 У закріпленні традицією утверджених, нових та старих за часом слів

Запитання 4

Позначте, у якому словнику з’ясовано значення слів, що вживаються в певній місцевості:


варіанти відповідей

термінологічному

діалектному

фразеологічному

історичному

Запитання 5

Позначте, який словник подає особливості вимови та наголошення слів:варіанти відповідей

морфемний

перекладний

орфоепічний

орфографічний

Запитання 6

Позначте рядок, у якому подано правильне тлумачення фразеологічного звороту комарика придушити:


варіанти відповідей

мати досвід

почервоніти

завдати лиха

міцно заснути

Запитання 7

Позначте рядок, у якому подано пароніми:варіанти відповідей

хижа ласка — материнська ласка

втекти, п’ятами накивати

перст, чоло

пам’ятник — пам’ятка

Запитання 8

Позначте рядок, у якому подано синонім до фразеологізму майстри на всі руки:


варіанти відповідей

і швець, і жнець, і на дуді грець

собаку з’їсти

крутитися як білка в колесі

нестися вгору;

Запитання 9

Установіть відповідність між фразеологізмами та правильним тлумаченням їх.

1 Тремтіти від холоду А Мов грім з ясного неба

2 Несподівано з’явитися Б Знімати шкуру

3 Визискувати когось В Одним миром мазані

4 Почувати себе ніяково Г Дзвонити зубами

Д Ні в тих ні в сих


варіанти відповідей

1д 2г 3а 4в

1в 2д 3а 4б

1г 2а 3б 4д

1б 2в 3г 4 а

Запитання 10

Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами.

1 Хоч греблю гати А Хоч конем грай

2 Ридма ридати Б Смішки справляти

3 Як білка в колесі крутиться В Мастити п’яти салом

4 Курці ступити ніде Г Як кіт наплакав

Д Працювати як мокре горить


варіанти відповідей

1д 2в 3а 4б

1г 2б 3д 4г

1а 2д 3г 4в

1б 2а 3в 4д

Запитання 11

Якому стилю мовлення не притаманні фразеологізми:

варіанти відповідей


варіанти відповідей

розмовному

художньому

публіцистичному

офіційно-діловому

Запитання 12

Фразеологізм із значенням "безглузда послуга, яка замість допомоги завдає шкоди" 

варіанти відповідей

Сусiд зробив менi ведмежу послугу, вiдпустивши цуценя.

 На зустрічі з діловими партнерами ми вирішили поставити усі крапки над і.

Ніхто його не тягнув за язик.

 У новій школі я почувала себе не в своїй тарілці.

Запитання 13

Немає лексичної помилки в рядку


варіанти відповідей

відчитати за провину

  гостра необхідність

добитися результатів

вважати за потрібне

Запитання 14

Значення ганебна слава, здобута будь-яким шляхом аж до злочину має фразеологізм


варіанти відповідей

  гола правда

геростратова слава

гордіїв вузол

 гірка чаша

Запитання 15

Антонімом до фразеологізму жити як горох при дорозі є

варіанти відповідей

  золоті верби ростуть

бути на сьомому небі

жити як у Бога за пазухою

знову за рибу гроші

зривати маску

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест