Ліквідація Гетьманщини

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 104 рази
11 запитань
Запитання 1

Доповніть твердження.

У 1722 р. царський уряд створив Малоросійську колегію з метою...

варіанти відповідей

допомоги гетьманові у військових справах та проведення " Генерального слідства про маєтності";

контролю за діяльностю старшини та стягнення податків до царської казни;

підготовки нового російсько-українського міждержавного договору.

Запитання 2

Назву якої установи пропущено в уривку з історичного джерела?

"Після всемилостівішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там -----------------------, в якій бути головним нашому генералу графу Рум'янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам".

варіанти відповідей

" Правління гетьманському уряду"

Колегію закордонних справ

Малоросійську колегію

Запитання 3

Які твердження стосуються Павла Полуботка?

варіанти відповідей

уклав з Петром 1 "Решетилівські пункти", які ставили українського гетьмана в залежність від царського уряду

виконував обов'язки наказного гетьмана під час візиту І.Скоропадського до Москви, а також після його смерті

розпочав роботу зі зведення до одного збірника законів, що використовувалися в українському судочинстві

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

царський резидент Ізмайлов розпочав свою діяльність в Лівобореженій Гетьманщині 1722 р.

утворена 1722 р. Генеральна військова канцелярія перебрала на себе адміністративне керівництво Лівобережною Україною.

перша Малоросійська колегія була ліквідована у зв'язку з дозволом вибирати гетьмана.

Запитання 5

Доповніть твердження.

За гетьманування Данила Апостола

варіанти відповідей

київську митрополію було перетворено на єпархію Російської православної церкви

для управління Гетьманщиной царським урядом створено Малоросійську колегію

установлено точний бюджет державних видатків Гетьманщини

Запитання 6

Доповніть твердження.

"Рішительні пункти" Данила Апостола

варіанти відповідей

зафіксували розподіл прав та обов'язків між гетьманом та козаками

були двостороннім договором між гетьманом та царем

мали форму "указу" царського уряду гетьманові

Запитання 7

Як називалась установа, що управляла Гетьманщиной протягом 1734 - 1750 рр.?

варіанти відповідей

Генеральна військова канцелярія

Перша Малоросійська колегія

Правління гетьманського уряду

Запитання 8

Унаслідок яких подій було утворено Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське намісництва?

варіанти відповідей

остаточної ліквідації гетьменства

ліквідації полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні

ліквідації полкового устрою на Слобожанщині

Запитання 9

У яких твердження ідеться про Кирила Розумовського?

варіанти відповідей

вісімнадцятилітнім юнаком був призначений президентом Російської академії наук

був фаворитом імператриці Єлизавети Петрівни

найдовше (22 роки) тримав гетьманську булаву

Запитання 10

Чим було спричинене відновлення гетьманства в 1750 р?

варіанти відповідей

позицією старшини, яка наполегливо домагалася відновлення гетьманства від імператриці

особистою зацікавленістю О.Меншикова, який сподівався в такий спосіб розширити свої маєтності в Україні

прагнення російського уряду надати українцям тих прав і вольностей, які мали в імперії росіяни

потребою відновити економічно-стратегічний потенціал України з метою використання його в майбутніх війнах з Туреччиною

прагнення російського царату перетворити автономію України на конфедерацію двох рівноправних держав

Запитання 11

Укажіть заходи Кирила Розумовського, запроваджені для оновлення життя Гетьманщини

варіанти відповідей

реорганізував Генеральний суд у найвищий судовий орган нагляду за місцевими судами

відновив традицію укладення договірних статей між гетьманом та російським монархом

домігся для гетьмана права зносин з іноземними державами

відновив митний кордон між козацькою Україною та Росією

перетворив полки на регулярні, козаків одягнув в уніформу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест