7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Лінійні алгоритми опрацювання величин в навчальних середовищах програмування

Додано: 3 січня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 178 разів
12 запитань
Запитання 1

Для опису змінних використовується службове слово

варіанти відповідей

Procedure

Begin


Var


Integer

Запитання 2

Вибрати приклад ідентифікатора величини із наведених послідовностей символів

варіанти відповідей

2вс

1в2с

2_вс

_2вс

Запитання 3

Тип величини це – 

варіанти відповідей

обсяг пам’яті для зберігання значень

множини недопустимих значень

сукупність множини допустимих значень

сукупність множини недопустимих значень

Запитання 4

Обрати опис змінної а дійсного типу

варіанти відповідей

var a:integer

var a:real

var a;real:

var a:real;

Запитання 5

Обрати функцію, яка виконує перетворення значення рядкового типу в значення цілочисельного типу

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToFloat

StrToInt

Запитання 6

Обрати функцію, яка виконує перетворення значення рядкового типу в значення дійсного типу

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToFloat

StrToInt

Запитання 7

Обрати функцію, яка виконує перетворення значення дійсного типу в значення рядкового типу

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToFloat

StrToInt

Запитання 8

Обрати функцію, яка виконує перетворення значення цілого типу в значення рядкового типу

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToFloat

StrToInt

Запитання 9

Знайти правильну відповідь 34mod8=

варіанти відповідей

3

4

2

5

Запитання 10

Знайти правильну відповідь 17div3=

варіанти відповідей

3

4

5

2

Запитання 11

Знайти значення змінної k в результаті виконання фрагменту програми a:=3; k:=7*a; c:=4+k; k:=c

варіанти відповідей

3

14

25

21

Запитання 12

Визначити для знаходження якої величини записаний фрагмент прогами

var a,p:integer;

begin

a:=strtoint(edit1.text);

p:=4*a;

edit2.text:=inttostr(p);

end; 

варіанти відповідей

об’єм куба

периметр квадрата

площа трикутника

об’єм прямокутного паралелепіпеда

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест