13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Лінійні алгоритми та Черепашача графіка у Python

Додано: 15 квітня
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 8 разів
15 запитань
Запитання 1

Алгоритм називається лінійним, якщо ...

варіанти відповідей

він має умову, яка може бути істинна або хибна

дії виконуються одна за одною у певній послідовності.

послідосність дій виконується кілька разів

Запитання 2

Для введення даних з клавіатури призначена команда:

варіанти відповідей

print ()

input()

присвоєння

Запитання 3

Який буде результат після виконання оператора a=27%2

варіанти відповідей

1

3

2

Запитання 4

Який буде результат після виконання оператора a=54//5

варіанти відповідей

4

5

0

Запитання 5

Який буде результат після виконання оператора a=124%100

варіанти відповідей

12

24

1

Запитання 6

Яку дію виконує оператор а = b % 2 

варіанти відповідей

Подвоїти значення змінної а 

Змінній а присвоїти значення остачі від ділення b на 2 

більшити значення змінної а на 2 

Запитання 7

Визначте, що буде виведено у консоль в результаті виконання операторів: 

а = 57

s = a//10+а%10

print(s)

варіанти відповідей

11

5

7

12

Запитання 8

Що у Python зветься Черепашкою?

варіанти відповідей

Уявна тваринка 

Уявний робот-пристрій 

чорна стрілочка

Запитання 9

Які з команд означають Підняти перо та Опустити перо?

варіанти відповідей

goto (x, y)

down ()

write (s)

up () 

Запитання 10

Яка команда намалює коло радіуса 30 пікселів 

варіанти відповідей

forward(30) 

circle (30) 

up () 

Запитання 11

Що зробить Черепашка, якщо їй задати таку команду right (90)?

варіанти відповідей

Установити ширину сліду Черепашки в 90 пікселі 

Очистити область малювання 

Повернутися направо на 90° 

Запитання 12

Що зробить черепашка, якщо їй надати команду ; width (3) ?

варіанти відповідей

Установити ширину сліду Черепашки в 3 пікселі 

Вивести текстовий рядок в точці знаходження Черепашки 

Повернутися направо на 3° 

Запитання 13

Якою командою можна встановити колір сліду Черепашки в змінну s?

варіанти відповідей

write(s)

color(s)

clear()

Запитання 14

Для завантаження команд роботи з Черепашкою потрібна команда:

варіанти відповідей

from random import* 

from turtle import *

from tkinter import * 

Запитання 15

Які команди потрібні для зафарбування замкнених фігур?

варіанти відповідей

 begin_fill() 

сolor(s1,s2) 

 end_fill() 

 width (n) 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест