Ліпіди. Вуглеводи. Білки.

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 44 рази
10 запитань
Запитання 1

Які пари хімічних елементів є органогенними та містяться у складі більшості органічних сполук живих клітин:

варіанти відповідей

Оксисен, карбон

Фосфор, сульфур

Нітроген, калій

Фтор, гідроген

Запитання 2

Білки - це....

варіанти відповідей

це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти

це органічні речовини, що складаються з повторюваних структурних одиниць – мономерів.

це невеликі за розміром органічні сполуки , у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа та карбоксильна група.

це дипептиди

Запитання 3

Денатурація - це:

варіанти відповідей

процес порушення просторової структури білка без руйнування пептидних зв’язків

процес руйнування первинної структури білків

відновлення структури білка на початковій стадії руйнування

не має правильної відповіді

Запитання 4

Первинна структура білка забезпечується зв'язком:

варіанти відповідей

Йонним

Пептидним

Водневим

Молекулярним

Запитання 5

Визнач назву речовини, що належить до дисахаридів:

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

целюлоза

сахароза

Запитання 6

Спільною властивістю всіх ліпідів є:

варіанти відповідей

гідрофільність

полярність

гідрофобність

розчинність у воді

Запитання 7

Встановіть правильну відповідність між організмами та групами ліпідів, що входять до їх складу:– покриття листків та плодів;  А – стероїди

– склад клітинних мембран усіх організмів;      Б – жири

– тестостерон                                                 В – фосфоліпіди

– підшкірний шар дерми                      Г – воски

варіанти відповідей

1 - А 2 - Б 3 - В 4 - Г 

 1 - Б 2 - Г 3 - А 4 - В

 1 - Г 2 - В 3 - А 4 - Б

 2 - Г 3 - В 4 - А 1 - Б

Запитання 8

Виконують функцію каталізу у клітинах живих організмів

варіанти відповідей

ліпіди

ферменти

макроелементи

фосфоліпіди

Запитання 9

У вигляді якої структури перебувають молекули гемоглобіну?

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 10

Руйнація всіх структур білка - це

варіанти відповідей

денатурація

деструкція

ренатурація

фрагментація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест