Листок вегетативний орган рослин.

Додано: 27 липня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 15 разів
27 запитань
Запитання 1

Як називається місце прикріплення листка до пагона?

варіанти відповідей

вузол

листкова пазуха

листковий рубець

міжвузля

Запитання 2

Якщо у вузлах пагона містяться по два листка, то таке листкорозташування називають:

варіанти відповідей

почерговим

спіральним

супротивним

кільцевим

Запитання 3

Кут між листком і стеблом називають:

варіанти відповідей

листкова пазуха

листковий рубець

черешок

вузол

Запитання 4

Листок – це бічний орган пагона, який…

варіанти відповідей

фотосинтезує

випаровує воду

з’єднує всі органи рослини

забезпечує статеве розмноження 

Запитання 5

Вкажіть рослину, що має простий листок:

варіанти відповідей

береза

троянда

суниця

каштан кінський

Запитання 6

Листок без черешка – це…

варіанти відповідей

сидячий листок

простий листок

складний листок

пальчастий листок

Запитання 7

Частина листка, що забезпечує велику площу фотосинтезуючої поверхні – це…

варіанти відповідей

основа листка

черешок

пазуха

пластинка листка

Запитання 8

Листок, який має одну листкову пластинку на черешку – це…

варіанти відповідей

сидячий листок

простий листок

складний листок

черешковий листок

Запитання 9

Вкажіть рослину, що має простий листок:

варіанти відповідей

береза

троянда

суниця

каштан кінський

Запитання 10

Листок, який має кілька листкових пластинки на одному спільному черешку – це… 

варіанти відповідей

сидячий листок

простий листок

складний листок

черешковий листок

Запитання 11

Якщо жилки листка розміщені параленьно одна одній, то таке жилкування називають…

варіанти відповідей

сітчасте

паралельне

дугове

Запитання 12

Жилкування листка клену

варіанти відповідей

пірчасте

пальчасте

дугове

паралельне

Запитання 13

Листок із черешком – це…

варіанти відповідей

сидячий листок

простий листок

складний листок

черешковий

Запитання 14

Як називається листкорозміщення, при якому від вузла відходить лише один листок (листки послідовно розташовані на стеблі один над одним)? 

варіанти відповідей

чергове

супротивне

кільчасте

Запитання 15

Як називається листкорозміщення, при якому від вузла відходить більше двох листків

варіанти відповідей

чергове

супротивне

кільчасте

Запитання 16

Вкажіть рослини, що мають складний листок:

варіанти відповідей

береза

яблуня

конюшина

каштан кінський

Запитання 17

Вкажіть рослини, що мають паралельне жилкування листка:

варіанти відповідей

кукурудза

тюльпан

цибуля

каштан  

пшениця 

Запитання 18

Вузька видовжена і пружна частина листка, яка забезпечує рух листка – це…

варіанти відповідей

основа листка

черешок

пазуха

міжвузля

Запитання 19

Жилкуванням називають розміщення жилок на листковій пластинці. Якщо жилки перетинаються з центральною, то таке жилкування називають…

варіанти відповідей

сітчасте

паралельне

дугове

Запитання 20

Якщо жилки листка йдуть у вигляді дуг, що не перетинаються, то таке жилкування називають…

варіанти відповідей

сітчасте

паралельне

дугове

Запитання 21

Вкажіть рослини, що мають дугове жилкування листка:

варіанти відповідей

кукурудза

тюльпан

липа

каштан  

Запитання 22

Вкажіть рослину, що має чергове листкорозміщення:

варіанти відповідей

липа

кукурудза

бузок

хвощ

Запитання 23

Як називається листкорозміщення, при якому якому є по 3 і більше листків на вузлі? 

варіанти відповідей

чергове

супротивне

кільчасте

Запитання 24

Оберіть декілька правильних відповідей:

Позначте видозміни листка

варіанти відповідей

Колючки кактуса

м'ясисті листки алое

цибулина цибулі

бульба картоплі

вусики гороху

Запитання 25

Виберіть вірні твердження:

1) листок - бічна частина пагона;

2) листок має обмежений ріст;

3) листок - генеративний орган рослини

варіанти відповідей

 Лише 1

Лише 2

Всі , крім 3

Всі твердження правильні

Запитання 26

Листок розвивається із бруньки

варіанти відповідей

Генеративної

Вегетативної

Запитання 27

Рельєфно виступають на поверхні листка , виконують провідну та опорну функції

варіанти відповідей

 Жилки

 Судини

Дуги

 Черешки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест