18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Літературні напрями. Символізм. Реалізм. Романтизм

Додано: 28 січня
Предмет: Українська література, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Романтичний герой - це

варіанти відповідей

Національно свідома людина, патріот

Людина зі складним суперечливим характером

Сильна людина, здатна на відповідальні вчинки

Мрійник, здатний до глибоких і сильних переживань

Запитання 2

Що іще, крім балад, писав П. Гулак-Артемовський?

варіанти відповідей

Байки

П'єси

Елегії

Пісні

Запитання 3

«Рибалка» Петра Гулака-Артемовського – це…

варіанти відповідей

переспів твору Гете

переказ твору Гете

переклад твору Гете

цитування твору Гете

Запитання 4

Хто з українських поетів-романтиків був активним учасником процесу викупу Т. Шевченка із кріпацтва?

варіанти відповідей

М. Шашкевич

 Є. Гребінка

Левко Боровиковський

Запитання 5

Роздуми молодого поета, який вирушає з рідного дому, лягли в основу твору Гребінки

варіанти відповідей

"Човен"

"Ведмежий суд"

"Українська мелодія"

Запитання 6

1.Характерною особливістю літератури XIX століття є

варіанти відповідей

співіснування романтизму і реалізму

перевага романтизму над реалізмом

перевага реалізму над романтизмом

Запитання 7

6. Оберіть ситуацію, властиву реалістичному зображенню

варіанти відповідей

типові обставини

виняткові обставини

містичні обставини

Запитання 8

1. Романтизм зародився на межі: 

варіанти відповідей

а) XVI—XVII ст.; 

б) XVII—XVIII ст.; 

в) XVIII—XIX ст.

Запитання 9

Який із поданих творів автор називає "малоросійською баладою"?

варіанти відповідей

"Човен"

"Небо"

"Рибалка"

"Соловей"

Запитання 10

Тематика творів поетів-романтиків (декілька відповідей)

варіанти відповідей

звитяжна боротьба проти ворогів

правдиве змалювання злиденного життя простого народу

історичне минуле України

зображення величі античного світу

Запитання 11

Представниками поетів-романтиків були (декілька відповідей)

варіанти відповідей

П. Гулак-Артемовський

В. Забіла

Є. Гребінка

Г. Квітка-Основ'яненко

М. Петренко

Г. Сковорода

І. Котляревський

Запитання 12

Вкажіть основні ознаки українського романтизму (декілька відповідей)

варіанти відповідей

особливо тісний зв'язок із фольклором

звернення до античності

ідеалізація патріархальних відносин

незадоволення реальним життям, розкриття внутрішнього світу людини

наявність пророчої деталі чи епізоду, що натякає на трагічний кінець

ідеальні герої, позбавлені негативних рис

Запитання 13

Романтизм в українській літературі охоплює період

варіанти відповідей

20-40 роки ХІХ століття

50-70 роки ХІХ століття

70-90 роки ХVІІІ століття

20-40 роки ХХ століття

Запитання 14

Із якого твору уривок?

"Ти ж бачиш сам, як в темну ніч

блищать у нас зіроньки під водою.

Ходи ж до нас, покинь ту удку пріч,-

зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою!"

варіанти відповідей

"Небо" ("Дивлюсь я на небо...")

"Рибалка"

"Пан та собака"

"Соловей"( "Не щебечи, соловейку")

Запитання 15

Ця школа українських романтиків була найчисельнішою

варіанти відповідей

Харківська

Київська

Львівська

Фольклорна

Запитання 16

Автобіографічний мотив тривоги перед незвіданим життям на чужині наявний у творі

варіанти відповідей

П. Гулака-Артемовського "Рибалка"

Є. Гребінки "Човен"

В. Забіли "Соловей"

М. Петренка "Дивлюсь я на небо..."

Запитання 17

Автор балади "Рибалка"

варіанти відповідей

Петро Гулак-Артемовський

Маркіян Шашкевич

Віктор Забіла

Михайло Петренко

Запитання 18

Який ідеал романтиків?

варіанти відповідей

Дувховно багата особистість, яка шукає гармонії своєї душі з людьми, природою,світом.

Сильна духом особистість, яка впевнена в своїх силах і не потребує підтримки оточуючих.

Маргінальна особистість.

Особистість, яка прагне усамітнення і не потребує спілкування з оточуючими.

Запитання 19

Хто автор романсу " Очи черные"?

варіанти відповідей

Євген Гребінка

Петро Гулак-Артемовський

Тарас Шевченко

Віктор Забіла

Запитання 20

Що таке романтизм?

варіанти відповідей

Напрям у європейській літературі та мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI ст., а найбільшого розквіту досяг у Франції у XVII ст. орієнтований на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, гідною наслідування.

Напрям у мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах.

Літературний напрям, у світоглядній основі якого лежить розбіжність між дійсністю і мрією. Він віддзеркалює розчарування людини в щоденних проявах життя й розбудовує сферу фантазії та мрії.

(Вибагливий, химерний) – це стиль, але не як художня реалізація методу, а як універсальна категорія художньої творчості, що охоплює всі її рівні: світосприйняття і мислення стилю життя епохи. 

Запитання 21

Автор пісні"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю"?

варіанти відповідей

Михайло Петренко

Микола Костомаров

Левко Боровиковський

Тарас Шевченко

Запитання 22

Про що розповідається в баладі "Рибалка"

варіанти відповідей

Про наївного Рибалку та підступну русалку

Про рибака і золоту рибку

Про фантастичний сон Рибалки

Запитання 23

Вкажіть романси Є .Гребінки (дві відповіді)

варіанти відповідей

"Дивлюсь я на небо"

"Очі чорнії"

"Не щебечи, соловейку"

"Ні, мамо, не можна нелюба любити"

Запитання 24

Яку роль відіграв Є. Гребінка у житті Т. Шевченка

варіанти відповідей

Брав участь у викупі Шевченка з кріпацтва

Допоміг Шевченку поїхати на Україну

Познайомив з М. Гоголем

Допоміг вступити до Академії мистецтв у Петербурзі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест