Літературні жанри та стилі

Додано: 2 вересня 2022
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
Тест виконано: 364 рази
14 запитань
Запитання 1

1.Жанри епосу - це

варіанти відповідей

комедія, трагедія, ода

поема, драма, нарис

гімн, послання, комедія

оповідання, повість, роман

Запитання 2

Сукупність ознак, характерних для певного часу - це

варіанти відповідей

жанр твору

рід літератури

стиль доби

поетичний стиль

Запитання 3

До жанрів драми належать:

варіанти відповідей

романс, елегія

комедія, драма

оповідання, новела

поема, балада

Запитання 4

6.Ці твори зображують події у теперішньому моменті і призначені для театральних постановок:

варіанти відповідей

епічні твори

драматичні твори

ліричні твори

ліро-епічні твори

Запитання 5

Назва цього літературного роду походить від слова «розповідь»

варіанти відповідей

лірика

драма

епос

лірика +епос

Запитання 6

Жанри епосу- це

варіанти відповідей

романс, гімн, ода, елегія, епіграма та послання

оповідання, повість, роман, новела, роман-епопея та нарис


комедія, трагедія, драма 

поема, балада

Запитання 7

Невеликий за обсягом епічний прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 8

Середній за обсягом розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 9

Великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі. Розвивається кілька сюжетних ліній, пов’язаних з долею го­ловних героїв

варіанти відповідей

оповідання

повість

роман

новела

Запитання 10

Взаємодія різних жанрів, що приводить до утворення нових, це

варіанти відповідей

літературний рід

літературний стиль

перехідні явища в літературі

Запитання 11

Різновид твору, що характеризується сукупністю певних формальних і змістових особливостей - це

варіанти відповідей

перехідні явища в літературі

жанр

стиль

Запитання 12

Вкажіть літературний рід творів, в основі яких лежить розповідь від автора

варіанти відповідей

епос

лірика

драма

Запитання 13

Вкажіть літературний рід творів, у яких навколишню дійсність зображено через змалювання почуттів ліричного героя

варіанти відповідей

драма

епос

лірика

Запитання 14

Вкажіть ліро-епічні жанри

варіанти відповідей

роман, повість, оповідання

поема, балада, притча

ода, сонет, хоку

трагедія, комедія, драма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест