Літосфера

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 17 разів
25 запитань
Запитання 1

Літосфера – це…

варіанти відповідей

водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері

повітряна оболонка Землі

оболонка життя, яка населена організмами

тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхній шар мантії

Запитання 2

Наростання температури з глибиною називають:

варіанти відповідей

геотермічним ступенем

геотермічним градієнтом

геотермічною інверсією

сублімацією

Запитання 3

Які форми рельєфу утворюються внаслідок процесу, що зображений на малюнку?

варіанти відповідей

рифтові долини

складчасті гори

горсти і грабени

плоскогір′я

Запитання 4

Найбільшою низовиною світу є

варіанти відповідей

Ла-Платська

Оріноцька

Амазонська

Патагонія

Запитання 5

Вибери правильні висловлювання про наші гори:

варіанти відповідей

Кримські гори багаті на печери, а Карпати - ні

Найвища точка всіх Карпат (2655 м) знаходиться в Румунії

Кримські гори продовжуються в російській Кубані

Карпатські пасовища звуться полонинами

Світлий колір Кримських гір зумовлюють поклади крейди

 Піднятися на Говерлу можна без альпіністського спорядження

Запитання 6

У результаті стикання літосферних плит з океанічною та материковою земною корою відбувається ... 

варіанти відповідей

занурення океанічної плити під материкову

занурення материкової плити під океанічну

утворення серединно-океанічних хребтів

відштовхування плит

Запитання 7

Великі за площею, стійкі, тектонічно малорухомі ділянки земної кори:

варіанти відповідей

рухомі пояси

складчастості

геосинкліналі

платформи

Запитання 8

Україна лідирує в Європі за запасами:

варіанти відповідей

Золота

Мідної руди

Марганцевих руд

Кіноварі або ртутних руд

Запитання 9

Ресурсозабезпеченість - це .....

Ресурсоза­безпеченість виражається такими способами....

варіанти відповідей

співвідно­шення між величиною природних ресурсів і розмірами їхнього використання.

через кількість років, на які має вистачити певного ресурсу

через кількість країн які видобувають корисну копалину

через запаси з розрахунку на душу населення.

Запитання 10

За сферами використання мінеральних ресурсів їх поділяють на:

варіанти відповідей

паливно-енергетичні (нафта, природний газ, вугілля, го­рючі сланці, торф, уран)

руди чорних металів (залізні, марганцеві й хро­мові руди)

руди кольорових металів (алюміній, мідь, свинець, цинк, нікель, кобальт, вольфрам, молібден, олово, ртуть та ін.)

руди рідкісних (літій, бе­рилій, індій, ванадій тощо)

благородних металів (срібло, платина)

гірни-чохімічна сировина (фосфорити, апатити, кам'яна й калійна сіль, сірка, бром тощо),

нерудні будівельні матеріали (це­ментна та скляна сировина, мармури, глини, туфи, базальт, граніт)

гідромінеральні ресурси (підземні прісні, мінералізовані, термальні та інші води

Запитання 11

Метаморфічні - гірські породи, що утворилися внаслідок метамор­фізму осадових і магматичних порід. Наприклад :

варіанти відповідей

мармур

кварцит

гнейс

графіт.

вулканічний туф

Запитання 12

Осадові - гірські породи, що утворилися на поверхні літосфери вна­слідок вивітрювання і перевідкладення більш давніх порід різного похо­дження, випадіння речовин з розчинів, нагромадження решток рослинних та тваринних організмів і продуктів їхньої життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить з космосу. Наприклад :

варіанти відповідей

глина, пісок, гравій 

вапняк, крейда, солі

вугілля, нафта, торф

лабрадорит ,граніт, базальт

Запитання 13

Магматичні - ендогенні гірські породи, первинним джерелом яких є магма. Наприклад :

варіанти відповідей

граніт

вугілля

базальт

лабрадорит

Запитання 14

За походженням гірські породи поділяють на:

варіанти відповідей

Магматичні

Паливно-енергетичні 

Осадові

Метаморфічні

Будівельні матеріали

Запитання 15

За абсолютною висотою форми рельєфу суходолу класифікують на:

варіанти відповідей

Гори: - низькі (до 1000 м);- середні (від 1000 до 2000 м);- високі (понад 2000 м).

Рівнини: - западини (до 0 м над рівнем моря); - низовини (від 0 до 200 м); - височини (від 200 до 500 м); - плоскогір’я (від 500 до 900 м).


гори поділяють на тектонічні й вулканічні. 

За походженням рівнини поділяють на первинні та вторинні. 

Запитання 16

До зовнішніх сил Землі належать : 

варіанти відповідей

вивітрювання, робота підземних вод, вітру, морів і льодовиків, процеси магматизму та метаморфізму.

тектонічні рухи літосферних плит, вивітрювання, робота текучих вод , вітру, морів і льодовиків.

вивітрювання, робота текучих і підземних вод, вітру, морів і льодовиків.

Запитання 17

До про­явів внутрішніх сил Землі належать:

варіанти відповідей

вивітрювання, підземних вод, вітру, тектонічні рухи літосферних плит, процеси магматизму .

тектонічні рухи літосферних плит, процеси магматизму та метаморфізму.

процеси магматизму та метаморфізму., робота текучих і підземних вод, вітру, морів і льодовиків.

Запитання 18

Вибрати правильне твердження

варіанти відповідей

Літосферні плити - великі рухомі, жорсткі блоки літосфери Землі, що відокремлені одна від одної тектоніч­ними розривами (швами) по осьових лі­ніях сейсмічних поясів Землі.

Літосферні плити - невеликі рухомі, нежорсткі блоки літосфери Землі, що відокремлені одна від одної тектоніч­ними розривами (швами) по осьових лі­ніях сейсмічних поясів Землі.

Літосферні плити - рухомі блоки літосфери Землі, що відокремлені одна від одної розривами по осьових лі­ніях поясів Землі.

Літосферні плити - блоки літосфери Землі, що відокремлені одна від одної розривами по осьових лі­ніях Землі.

Запитання 19

Глибина найглибшої точки земної кулі становить ...

варіанти відповідей

11 222 м

11 022 м

8 848 м

10 262 м

Запитання 20

Яке твердження щодо гіпотези А. Вегенера є правильним?

варіанти відповідей

А сучасні континенти й океанічні западини утворилися внаслідок дрейфу материків

Б земна поверхня не зазнала істотних змін за час свого існування

В повільні вертикальні рухи земної кори спричинили утворення материків і океанів

Г повільні горизонтальні рухи земної кори спричинили утворення материків і океанів

Запитання 21

Материкова земна кора складається з:

 

варіанти відповідей

 з осадових порід, гранітного, базальтового шару, астеносфери

 з осадового, гранітного та базальтового шарів

 з осадових порід та гранітного шару

 осадових гірських порід

Запитання 22

Установіть відповідність між геотектонічними поняттями та їхніми визначеннями:

плита

фундамент

щит

чохол

А ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами

Б верхній ярус платформи, утворений осадовими породами

В нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами

Г ділянка платформи, де відбувається опускання фундаменту по розломах

Д ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи

варіанти відповідей

 1В, 2Д, 3А, 4Б

1А, 2В, 3Б, 4Д

 1А, 2В, 3Д, 4Б


1В, 2А, 3Б, 4Д

Запитання 23

У рифтових зонах серединно-океанічних хребтів відбувається

варіанти відповідей

занурення літосферних плит одна під одну.

 складкоутворення по краях літосферних плит.

зіткнення літосферних плит.

розходження літосферних плит.

Запитання 24

Яри і балки утворюються внаслідок руйнівної роботи

варіанти відповідей

тимчасових потоків води.

 підземних вод.

льодовиків.

річок.

Запитання 25

Гори Карпати за висотою є:

варіанти відповідей

дуже низькими.

високими

низькими;

середніми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест