Логічні елементи різних серій. Тригери

Додано: 7 квітня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 30 разів
11 запитань
Запитання 1

Сукупність логічних електронних елементів, поєднаних між собою таким чином, щоб вона виконувала певний закон функціонування, тобто реалізувала визначену логічну функцію називають ....

варіанти відповідей

Тригером

Мікросхемою

Логічною схемою 

Мінормом

Запитання 2

В залежності вихідного сигналу від вхідного всі електронні логічні схеми бувають:


варіанти відповідей

комбінаційні

тригерні

послідовні

інтегральні

Запитання 3

Накопичуючі або послідовні схеми:

варіанти відповідей

вихідний сигнал залежить тільки від стану вхідних сигналів

вихідний сигнал залежить не тільки від стану вхідних сигналів, але й від стану схеми в попередній момент часу

вхідний і вихідний сигнали поєднані послідовно

їх основою є елементи пам’яті – тригери.

Запитання 4

Цифровий автомат, який має два стійких стани 0 або 1 і призначений для зберігання одного біту даних:

варіанти відповідей

тригер

мікросхема

логічна схема

комбінаційна схема

Запитання 5

Тригери мають N виходів:

варіанти відповідей

N=1

N=2

N=3

залежить від виду тригера:

Запитання 6

За логічним функціонуванням розрізняють типи тригерів: 

варіанти відповідей

RS, D, T, CK

DК, T, JK, SR

RS, D, TІ, JK

RS, D, T, JK

Запитання 7

Про які назви входів тригерів та їх призначення наведена інформація вірно:

варіанти відповідей

R - ( від англ. RESET ) роздільний вхід установки в стан 0;


C - ( від англ.CLOCK ) керуючий ( синхронізуючий ) вхід;

J - вхід установки універсального тригера в стан 0;


D - ( від англ. DELAY) інформаційний вхід установки тригера в стан, що відповідає логічному рівню на цьому вході;


Р - лічильний вхід ;


Т - ( від англ. SET) роздільний вхід установки в стан 1;


Запитання 8

Сигнали (R=? S=?) на обох входах S і R не змінюють стан тригера і він зберігає свій попередній стан. 

варіанти відповідей

R=1 S=0

R=0 S=1

R=0 S=0

R=1 S=1

Запитання 9

Які з приведених тригерів є синхронними?

варіанти відповідей
Запитання 10

При якій комбінації вхідних сигналів JK-тригер змінює свій стан на протилежний?

варіанти відповідей

J=1 K=1 C=1

J=0 K=0 C=1

J=1 K=1 C=0

J=0 K=0 C=0

Запитання 11

Який з тригерів за умови С=1 тригер установлюється в стан, що визначається логічним рівнем на єдиному інформаційному вході, а за умови С=0 він зберігає свій попередній стан

варіанти відповідей

D - тригер

T - тригер

JK - тригер

RS - тригер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест