Екологічна етика. Співіснування людини і природних угруповань .

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 327 разів
12 запитань
Запитання 1

Вчення про моральні стосунки людини з природою, що заснованні на розумінні рівноправності та рівноцінності всього живого - це:

варіанти відповідей

біологічна етика

екологічна етика

екологічне мислення

екологія

Запитання 2

Яке головне завдання екологічної етики?

варіанти відповідей

ознайомити людей з переліком зниклих видів тварин і рослин

захистити тварин і рослини від людини

збереження максимальної кількості видів організмів і ділянок природи

зафіксувати зниклі види тварин і рослин

Запитання 3

Кому належить вислів "Ми не отримали Землю в спадок від батьків, ми взяли її в борг у наших дітей"?

варіанти відповідей

Ч.Дарвін

К. Лінней

Грінпіс

Аристотель

Запитання 4

Сукупність впливів господарської діяльності людини на природу, що змінює стан середовища існування різних видів живих істот - це...


варіанти відповідей

біотичні чинники

абіотичні чинники

антропічні чинники

Запитання 5

Оберіть приклади прямого впливу людини на угруповання:


варіанти відповідей

штучне розведення тварин

штучне розсаджування рослин

браконьєрство

висушування боліт

Запитання 6

За результатом вплив людини умовно поділяють на:

варіанти відповідей

прямий

позитивний

опосередкований

непрямий

негативний

Запитання 7

Обери приклади прямого впливу людини на угрупування.

( ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ)

варіанти відповідей

штучне розсаджування рослин

насаджування лісів

штучне розведення тварин

висушування боліт

Запитання 8

Які приклади є підтвердженням непрямого (опосередкованого) впливу людини на угруповання тварин:

(обери декілька варіантів)

варіанти відповідей

використання опудала на городі 

будівництво автошляхів

мисливство

штучне розведення тварин

Запитання 9

Як називається збірка відомостей про тварин, які назавжди зникли знашої планети?


  


варіанти відповідей

Червона книга

Чорний список

Зелена книга

Червона збірка

Європейський список

Запитання 10

Оберіть приклади організмів, які є необхідними на нашій планеті:

варіанти відповідей
Запитання 11

Оберіть приклади негативного антропічного впливу на організми

варіанти відповідей
Запитання 12

З метою збереження навколишнього середовища, необхідно:


варіанти відповідей

створити більше заповідників

заборонити екскурсії в природу

запровадити використання вторинної сировини

не брати від природи зайвого

впроваджувати безвідходні технології

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест