Марк, тест №1

Додано: 29 жовтня 2023
Предмет: Алгебра, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Виконайте додавання − 22 + 15

варіанти відповідей

− 37

− 7

37

7

Запитання 2

Знайдіть значення суми − 13 + (− 17)

варіанти відповідей

− 30

30

− 4

4

Запитання 3

Протилежне число 5,6

варіанти відповідей

-5,6

5,6

6,5

-6,5

Запитання 4

-8-(-70)=

варіанти відповідей

62

85

-78

-(-10)

Запитання 5

Запишіть у вигляді десяткового дробу 3/100

варіанти відповідей

0,3

0,03

0,003

00,3

Запитання 6

Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 3,69?

варіанти відповідей

3 і 9

4 і 9

3 і 4

3 і 6

Запитання 7

Перетворити неправильний дріб у мішане число

варіанти відповідей

11 4/9

10 4/9

11 4/5

10 4/5

Запитання 8

Обчислити

варіанти відповідей

3 6/7

2 1/7

3 1/7

2

Запитання 9

3) 2ах2 - 2ау2

варіанти відповідей

2а(х2 - у2)

2а(х -у)(х +у)

2ху(а -2)

2(ах22)

Запитання 10

x⁷×x⁵

варіанти відповідей

X¹²

Запитання 11

Розкрийте дужки:

m - 2(n-1)

варіанти відповідей

m-2n-1

m-2n+2

m-2n-3

m-2n

Запитання 12

Розкладіть на множники 

3xy−6y

варіанти відповідей

 3y(x-5)

 3y

 3y(x-3)

 3y(x-2)

Запитання 13

Розкладіть на множники

15х4 - 10х3у

варіанти відповідей

5(х4 - 10у)

3(3х - 2у)

х3(15 - 10у)

х3(15 + 10у)

Запитання 14

Винесіть спільний множник за дужки:

6x4 - 9x3

варіанти відповідей

3(2x4 - 3x2)

x(6x3 - 9x2)

3x3(2x - 3)

3x(2x2 - 3x2)

Запитання 15

Знайдіть добуток:

5a(a2 + 3b)

варіанти відповідей

10a + 15ab

5a3 + 8ab

5a + 15ab

5a3 + 15ab

Запитання 16

Спростіть вираз ( 5 - х)( х - 3)

варіанти відповідей

- х2 + 8х -15

5х - 15

х2 - 8х +15

5х +3

Запитання 17

Виконайте множення многочленів

у(с - n + 5)

варіанти відповідей

cy - ny + 5y

cy + ny - 5y

- cy - ny + 5y

- cy + ny - 5y

Запитання 18

Зведіть подібні члени многочлена 3х + х2 - х +1 + 2х2 - 2

варіанти відповідей

2 +2

2 - 2х +1

2 + 2х -1

2 - 2х - 1

Запитання 19

Зведіть подібні члени многочлена 413962_1638783792.png

варіанти відповідей

2x2-6

8x2-6x+4

-2x2-4x+6

8x2+4x-6

Запитання 20

Подайте добуток у вигляді степеня x5 ∙ (x8)2


варіанти відповідей

х15

х80

х16

х21

Запитання 21

Подайте добуток у вигляді степеня x ∙ x5 ∙ x ∙ x ∙ x3


варіанти відповідей

х18

х11

х8

х15

Запитання 22

Подайте у вигляді степеня x4 ∙ x5 : (x3)2


варіанти відповідей

х15

х3

х26

х

Запитання 23

Зведіть одночлен до стандартного вигляду  


5x4 ∙ 0,2x3

варіанти відповідей

x7 

5x7

 x12

 10x7

Запитання 24

Піднесіть одночлен до степеня


(5x3)2


варіанти відповідей

5x5

25x5


 25x6

 5x6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест