мас медіа

Додано: 7 квітня
Предмет: Громадянська освіта
Тест виконано: 208 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа? 

варіанти відповідей

лобізм 

цензура 


джинса 

реклама Запитання 2

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думку в мас-медіа? 

варіанти відповідей

свобода совісті 

 свобода пересування 

свобода зібрань

свобода слова 

Запитання 3

Медіа — це 

варіанти відповідей

відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі 

 виді інформації, розрахований на масового споживача 

 засоби поширення інформації для масового споживання 

інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою 

Запитання 4

Що із запропонованого НЕ є ознакою медіатексту? 

варіанти відповідей

 потокове виробництво 

  завершеність

колективне виробництво 

вторинність

Запитання 5

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова? 

варіанти відповідей

позитивістського 


утилітарного 

 демократичного 

ліберального 

Запитання 6

Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів? 

варіанти відповідей

не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті 

фінансується благодійними організаціями або державою 

створюється задля використання в політичній боротьбі 

спрямованість на широкі кола населення Запитання 7

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста? 


варіанти відповідей

виховання патріотичних громадян своєї країни 

 Надання читачам цінної, повної, достовірної інформації 

 забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням 

 формування суспільної думки, корисної для загального блага 


Запитання 8

Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

варіанти відповідей

фейк 

медіа 

джинса 

маніпуляція 

Запитання 9

Якщо в медіатексті активно використовуються емоційно забарвлені слова (найчастіше прикметники), оцінкові судження (можна впізнати за використанням слів «добрий», «поганий» тощо), заклики до конкретних дій, — він є 

варіанти відповідей

маніпулятивним 


 Інформативним 

 професійним 

неупередженим

Запитання 10

Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності? 

варіанти відповідей

цитат з офіційних документів 

даних соціологічних досліджень 

коментарів експертів 

двох або більше джерел інформації 

Запитання 11

Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує… 

варіанти відповідей

 реклама 

 телебачення 

 Інтернет

 преса 

Запитання 12

Цензура в демократичних суспільствах характеризується… 

варіанти відповідей

втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей 

існуванням системи обов’язкових дозволів, сертифікацій, реєстрацій, ліцензій, які мають отримати мас-медіа, щоб працювати

обмеженням поширення відомостей, що зображають владу у негативному світлі 

забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест