Онлайн-тести з громадянської освіти

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Побутування негативних стереотипів призводить до формування ...
Приклад запитання: Яке із цих прав є невід’ємним?
Приклад запитання: Який з цих термінів позначає спосіб вирішення конфліктів? 
Приклад запитання: Побутування негативних стереотипів призводить до формування ...
Приклад запитання: Успішним уважається таке спілкування, коли нам вдалося досягти очікуваного результату: 
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 23 листопада
Приклад запитання:  Конфлікт - це
Приклад запитання:  Стійка система соціальних зв'язків, що склалися між людьми в процесі їхньої спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов існування й задоволення життєвих потреб?
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Суспільством називається......
Приклад запитання: Побутування негативних стереотипів призводить до формування ...
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Конфлікти
Приклад запитання: Зіткнення протилежних цілей, позицій та поглядів суб'єктів соціальної взаємодії.
Приклад запитання: Що серед наведеного НЕ вважають основою спілкування та співпраці в полікультурному суспільстві?  
Громадянська освіта, 11 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: Висловлення «Людина є мірою всіх речей…» належить представникам школи       
Громадянська освіта, 11 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: Автор висловлювання «Все тече, все змінюється» вважається засновником
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Ефективна комунікація
Приклад запитання: Повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості - це:  
Приклад запитання: Побутування негативних стереотипів призводить до формування ...
Приклад запитання: Історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях - це ...
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Права і свободи людини
Приклад запитання: Права, які людина отримує від народження - це...
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Невербальне спілкування це-:
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Ефективна комунікація
Приклад запитання: Спілування - це
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Ефективна комунікація
Приклад запитання: До невербального спілкування НЕ належить
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Що таке "демократія"?
Приклад запитання: Історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях - це ...
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Стійка система соціальних зв’язків, що склалися між людьми в процесі їхньої спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов існування й задоволення життєвих потреб - це:
Приклад запитання: Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії – це…
Приклад запитання: Яке із цих прав є невід’ємним?
Громадянська освіта, 10 клас
Копія з тесту: Права дитини
Приклад запитання: До якого віку особа вважається дитиною?
Приклад запитання: Що серед наведеного НЕ вважають основою співіснування та співпраці в політкультурному суспільстві?
Громадянська освіта, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Побутування негативних стереотипів призводить до формування ...
Приклад запитання: Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії – це…
Приклад запитання: Дискримінація - це