Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Масив. Створення, сума, пошук Lazarus

Додано: 12 грудня 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 271 раз
12 запитань
Запитання 1

Яким службовим словом в програмі позначається масив?

варіанти відповідей

 array

const

 integer

 memo

 button

Запитання 2

Який об'єкт використовують в програмі Lazarus для введення та виведення масиву?

варіанти відповідей

 array

const

 integer

 memo

 button

Запитання 3

Встанови відповідність:

1. ім'я масиву а С[i]

2. індекс б -5

3. елемент таблиці в i

4. значення елемента г 7

5. кількість елементів д C

варіанти відповідей

1а 2в 3г 4б 5д

1г 2в 3д 4б 5а

1б 2д 3г 4в 5а

1д 2в 3а 4б 5г

 1в 2д 3г 4б 5а

Запитання 4

Встанови відповідність між способом введення даних і їх записом.

1. з клавіатури а b[i]:=i*i+b[i];

2. через константу б b[i]:=random;

3. випадковими числами в b:array [0..4] of real=(-2.5, 4, 85.2, 0,-6);

4. за формулою г b[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i]);

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1б 2в 3г 4а

1в 2г 3а 4б

1г 2а 3б 4в

1г 2в 3б 4а

Запитання 5

Що знаходить дана програма?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; s: real;

begin

 for i := 1 to 10 do

a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);  

  s := 0;

 for i := 1 to 10 do s := s + a[i];

 Label1.Caption := FloatToStr(s);

end; 

варіанти відповідей

сума

добуток

кількість

заданий елемент

серднє арифметичне

Запитання 6

Що знаходить дана програма?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; x: real; f: boolean;

begin

 for i := 1 to 10 do a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); 

 x := StrToFloat(Edit1.Text);

 f := false;

 for i := 1 to 10 do

 If a[i] = x

 Then begin   f := true;    break;  end;

 If f = true Then Label1.Caption = ‘Число є’

    Else Label1.Caption := ‘Числа немає’;

end;

варіанти відповідей

сума

добуток

кількість

заданий елемент

серднє арифметичне

Запитання 7

Що знаходить дана програма?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; s: real;

begin

 for i := 1 to 10 do

a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); 

  s := 1;

 for i := 1 to 10 do s := s * a[i];

 Label1.Caption := FloatToStr(s);

end; 

варіанти відповідей

сума

добуток

кількість

заданий елемент

серднє арифметичне

Запитання 8

Що знаходить дана програма?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; s: real;

begin

 for i := 1 to 10 do

a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); 

  s := 0;

 for i := 1 to 10 do if a[i] <0 then s := s + 1;

 Label1.Caption := FloatToStr(s);

end; 

варіанти відповідей

сума

добуток

кількість

заданий елемент

серднє арифметичне

Запитання 9

Що знаходить дана програма?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; s: real;

begin

 for i := 1 to 10 do

a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); 

  s := 0;

 for i := 1 to 10 do s := s + a[i];

s:=s/10;

 Label1.Caption := FloatToStr(s);

end; 

варіанти відповідей

сума

добуток

кількість

заданий елемент

серднє арифметичне

Запитання 10

Яка команда використовується при заповнені масиву випадковими числами, щоб числа не повторювались?

варіанти відповідей

const

random

random(20)

randomize

array

Запитання 11

Яка команда використовується при заповнені масиву випадковими цілими числами в межах 40?

варіанти відповідей

const

random

random(40)

randomize

array

Запитання 12

Яка команда використовується при заповнені масиву випадковими дійсними числами від 0 до 1?

варіанти відповідей

const

random

random(40)

randomize

array

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест