Масиви у Pascal

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 77 разів
24 запитання
Запитання 1

Який опис двовимірного масиву є правильним?

варіанти відповідей

type f=array[1..2,1..4] of real;   

var f;

var d:array[1..4,1..2];  

var d:array[1..6] of real

Запитання 2

Який опис двовимірного масиву розкладу уроків у класі є правильним?

варіанти відповідей

type f=array[1..2,1..4] of real;

var d: f;

var d:array[1..4,1..2]; 

var d:array[1..6,1..5] of string.

Запитання 3

Значення елемента масиву не перевищує числа 9. Вкажіть правильний запис умови:

варіанти відповідей

a[i,j]<>9;     

a[i,j]<=9;

i,j<=9; 

a[i,j]<9.

Запитання 4

Двовимірний масив має...

варіанти відповідей

не більше одного рядка;   

не більше одного стовпчика; 

більше одного рядка та стовпчика;

по два рядки та стовпчики.

Запитання 5

Який вивід двовимірного масиву є правильним?

варіанти відповідей

for і:=1 то 3 do begin

for j:=1 to 2 do

write (a[i,j]); 

writeln;               

for i:=1 то 3 do begin 

for j:=1 to 2 do            

writeln (a[i,j]);

end;

for i:=1 to 3 do 

writeln(a[i,j]);.

Запитання 6

Номер рядка масиву парний. Вкажіть правильно записану умову

варіанти відповідей

а[і,j] mod 2=0;    

і mod 2=0;

j mod 2=0;

i,j mod 2=0.

Запитання 7

Елементи двовимірного масиву мають таку кількість індексів:

варіанти відповідей

три;   

два;   

один;

жодного

Запитання 8

Значення елементів масиву належать проміжку [-1;8]. Вкажіть правильно записану умову:

варіанти відповідей

(i>-l) and (j<8); 

(a[i,j]>-l) and (a[i,j]<8); 

(a[i,j]>-l) or (a(i,j)<8); 

(a[i,j]>=-l) and (a[i,j]<=8).

Запитання 9

Елементи двовимірного масиву виводяться по:

варіанти відповідей

стовпцях;

рядках;

попарно;

по діагоналі.

Запитання 10

Де допущено помилки у виведенні значення елемента масиву?

варіанти відповідей

write(‘ a [‘ , i ,’ ] = ‘ , а[і]) ;

write(‘ a [‘ , i ‘ , ] = ‘ , а[і]) ;

write(‘ a [‘ , j ,’ ] = ‘ , а[і]) ;

writeln(‘ a [‘ , i ,’ , ‘ , j , ‘ ] = ‘ , а[і,j]) ;

writeln(‘ а[і,j] ‘ ) 

Запитання 11

Який ввід двовимірного масиву є правильним? 

варіанти відповідей

for і:=1 то 5 do

begin   

for j:=1 to 3 do    

readln(a[i,j]);  

end;  

for i:=1 to 6 do  

for j:=1 to 4 do                

writeln (a[i,j]); 

for i:=1 to 5 do 

readln ( а[і,j]); 

Запитання 12

Який опис двовимірного масиву є правильним?

варіанти відповідей

var d=array[1..2,1..4] of real;

var d:array[1..4,1..2];

vаг d:array[1..6] of real;

var d:array[1..2,1..4] of real.

Запитання 13

Номери стовпців елементів масиву парні. Вкажіть правильно записану умову:

варіанти відповідей

j <>0:  

a[i,j] mod 2=0;

j mod 2=0;

i mod 2=0.

Запитання 14

Двовимірний масив видруковується у вигляді:

варіанти відповідей

рядка;  

прямокутника;

стовпця;

попарно.

Запитання 15

Індекси елементів масиву можуть бути такого типу:

варіанти відповідей

real;

integer;

char;

boolean.

Запитання 16

Значення елементів масиву належать проміжку [3;9]. Вказати правильно записану умову:

варіанти відповідей

(i>3) and (j<9);

(а[і,j]>=3) or (a[i,j]<=9); 

(а[і,j]>3) and (a[i,j]<9);

(а[і,j]>=3) and (a[i,j]<=9).

Запитання 17

Індекси елементів двовимірного масиву мають такий порядок:

варіанти відповідей

стовпчик, рядок;

рядок, стовпчик;   

стовпчик;

рядок.

Запитання 18

Номери стовпців і рядків елементів масиву непарні. Вказати правильно записану умову:


варіанти відповідей

i<>j;

i mod j=0;

(і mod 2<>0) and (j mod 2 <> 0); 

i,j mod 2 <>0.

Запитання 19

Значення елементів масиву кратні 4. Вказати правильно записану умову:

варіанти відповідей

a[i,j] mod 4=0;  

a[i,j]<>0; 

a[i,j] mod 4 <>0;

i,j mod 4=0.

Запитання 20

Індексом у масиві називається:

варіанти відповідей

значення елемента в масиві;

послідовність елементів одного типу;

структура з прямим доступом;

місце знаходження елемента в масиві;


ім'я елемента масиву

Запитання 21

Масив - це...

варіанти відповідей

скінченна послідовність змінних одного типу, які мають різні імена та різні порядкові номери

послідовність змінних різного типу, які мають однакове ім'я та різні порядкові номери

скінченна послідовність змінних одного типу, які мають однакове ім'я та різняться порядковим номером

Запитання 22

Порядок роботи з одновимірним масивом починається з

варіанти відповідей

оголошення масиву

виведення масиву

заповнення масиву

опрацювання масиву

Запитання 23

Від'ємні непарні елементи масиву можна записати такою умовою:

варіанти відповідей

if a[i]<0 and a[i] mod 2=0

if (a[i]<0) and (a[i] mod 2<>0)

if (a[i]>0) and (a[i] mod 2<>0)

if (a[i]>0) and a[i] mod 2=0

Запитання 24

Яке число буде виведене в результаті виконання програми:


Program masiv;

Var i, k: integer;

a: array[1..10] of integer;

Begin

a[1]:= 30;

a[2]:= 25;

a[3]:= 29;

a[4]:= 25;

a[5]:= 26;

a[6]:= 22;

a[7]:= 24;

a[8]:= 18;

a[9]:= 26;

a[10]:= 11;

k := 0;

for i := 4 to 10 do

if a[i] >= 25 then

begin

k := k+1;

end;

writeln(k);

End.

варіанти відповідей

4

3

5

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест