Підсумковий тест за ІІ семестр

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
22 запитання
Запитання 1

Реклама – це…

варіанти відповідей

Вміння відтворювати, зберігати та передавати графічними засобами різну інформацію про предмети, процеси та явища.

Творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина.

Популяризація товарів, послуг з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників.

Графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.

Запитання 2

Векторна графіка — це спосіб подання:

варіанти відповідей

зображення як набору геометричних об’єктів, визначених математично

фотографій у комп’ютері 

 геометричних фігур

зображення у вигляді пікселів 

Запитання 3

Тривимірна (3D) графіка -

варіанти відповідей

комп'ютерна графіка для зображення реальних об'єктів

комп'ютерна графіка для зображення кольорових об'єктів

комп'ютерна графіка для зображення об'ємних об'єктів

комп'ютерна графіка для зображення анімаційних об'єктів

Запитання 4

У процесі обміну інформацією можна виділити чотири базових елементи:


варіанти відповідей

одержувач

повідомлення

канал

тривалість передачі інформації

перешкоди

відправник

Запитання 5

Розділ інформатики, що визначає закономірності захисту інформаційних ресурсів

варіанти відповідей

Інформаційна безпека


Вірусологія


КонфідеційністьЗапитання 6

Окремий пристрій чи спеціальні програми, які для захисту створюють бар'єр між комп'ютером і мережею це 

варіанти відповідей

брандмауери


антивірусні програми


антиблокери


Запитання 7

Що таке веб- сайт?

варіанти відповідей

Розміщення інформації на сервері та його адміністрування

Сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті

Інформаційний ресурс, доступний у мережі WWW

Інтерфейс з графічною і текстовою інформацією

Запитання 8

Розміщена на носіях велика кількість взаємозв'язаних і структурованих певним чином даних з певної галузі це...

варіанти відповідей

таблиця

база даних

текстовий документ

всі відповіді вірні

Запитання 9

Файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок - це

варіанти відповідей

папка

програма

вірус

архів

Запитання 10

Окремі документи, які складають простір WWW, називають....

варіанти відповідей

Web - папка

Web - вузли

Web - файли

Web - сторінки

Запитання 11

Що таке ІР-адреса ?

варіанти відповідей

Числова адреса мережного комп'ютера

Адреса електронної пошти власника комп'ютера-клієнта

Адреса електронної пошти власника сервера

Географічне розташування мережного комп'ютера

Запитання 12

Вкажіть правильний запис ІР -адреси.

варіанти відповідей

256.133.164.12

255,133,164,12

256/133/164/12

Запитання 13

До функцій СУБД не відносять:

варіанти відповідей

a)    пошук інформації в БД;

b)    виконання нескладних розрахунків;

c)    вивчення інформації;

d)    редагування БД.

Запитання 14

Взаємодія клієнта з Web-сервером відбувається за протоколом передачі гіпертексту, що називається

варіанти відповідей

Hyper Text Trasport Protocol

Hyper Text Markup Language

Transmition Control Protocol

World Wide Web

Запитання 15

Для реалізації WWW-сервісу використовується мова розмітки гіпермедійних документів (гіпертексту), що називається

варіанти відповідей

Post Office Protocol

Visual Basic

Hyper Text Trasport Protocol

Hyper Text Markup Language

Запитання 16

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

 .trt

.html

 .txt

 .css

Запитання 17

Який англійський запис відповідає терміну «Всесвітня павутина»?

варіанти відповідей

World Wide Web

Internet

Dark network

Block chain

Запитання 18

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

варіанти відповідей

коли данi об'єднанi зв'язками i спiльною структурою

як тiльки якась iнформацiя занесена до пам'ятi комп'ютера

коли забезпечена секретнiсть даних

якщо завiдуючий базою розпочинає виконання своїх обов'язкiв

Запитання 19

Рядок таблиці реляційної бази даних називають:

варіанти відповідей

клітинка

записом, або кортежем

полем, або атрибутом

рядом

Запитання 20

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

числове поле

текстове поле

поле Дата й час

Запитання 21

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках < > записують:

варіанти відповідей

мітки

параметри

теги

позначки

Запитання 22

Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Документ

Сайт

HTML

Таблиця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест