Математична логіка/Ітоговий тест

Додано: 26 листопада 2021
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
22 запитання
Запитання 1

Наука, що вивчає закони і форми мислення, називається:


варіанти відповідей

алгебра;

філософія;


геометрія;

логіка

алгебра аналізу

Запитання 2

Розповідне речення, в якому щось стверджується або заперечується називається:


варіанти відповідей

вираз;

висловлювання;


питання;

умовивід

відповідь

Запитання 3

Об'єднання двох висловлювань в одне за допомогою союзу «і» називається.


варіанти відповідей

інверсія;


диз'юнкція;

кон'юнкція;

Імплікація.

Запитання 4

Чому дорівнює значення логічного виразу (1v1) & (1v0)?


варіанти відповідей

1

0

2

10

Запитання 5

Яка з логічних операцій не є базовою:


варіанти відповідей

кон'юнкція;

інверсія;

диз'юнкція;

еквівалентність

Запитання 6

Подвійне заперечення логічної змінної дорівнює:


варіанти відповідей

0

1

2

вихідній змінній

зворотній змінній

Запитання 7

Пристрій, що виконує базові логічні операції, називаються:

      

варіанти відповідей

регістр;

вентиль;

 

тригер.

комірка

Запитання 8

логічною операцією не є:

варіанти відповідей

логічне заперечення.

логічне множення.

логічне ділення.

логічне додавання.

Запитання 9

Таблиця, що містить всі можливі значення логічного виразу, називається:


варіанти відповідей

таблиця хибності;


таблиця істинності;


таблиця значень;


таблиця відповідей.

таблиця виразів

Запитання 10

Який стан тригера зберігає інформацію?


варіанти відповідей

1-0

0-0

0-1

1-1

Запитання 11

Формула від змінних х1, х2, ... xn називается диз'юнктивною нормальною формою, якщо вона є:

варіанти відповідей

кон'юнкцією елементарних диз'юнкцій цих змінних

кон'юнкцією деяких змінних або їх заперечень

диз'юнкцією деяких змінних або їх заперечень

диз'юнкцією елементарних кон'юнкція цих змінних

немає правильної відповід

Запитання 12

Вибрати правильну таблицю істиності до виразу

варіанти відповідей

1 0 0 0

1 0 1 0

1 1 0 0

0 1 1 1

0 1 1 1

Запитання 13

Елементарною кон'юнкцією змінних називаєтьсяваріанти відповідей

кон'юнкція всіх цих змінних

кон'юнкція деяких змінних або їх заперечень

кон'юнкція деяких змінних

кон'юнкція всіх цих змінних або їх заперечень

Запитання 14

Скільки двійкових наборів містить таблиця істинності функції

f (a, b, c)

варіанти відповідей

2

4

6

8

3

Запитання 15

На якому вхідному наборі кон'юнкція трьох змінних дорівнює одиниці:

варіанти відповідей

1,0,0

0,1,1

1,1,1

0,0,0

1,1,0

Запитання 16

Яка логічна операція описана нижче?

Операція,яка застосована до висловів А і В, дає істинне значення, якщо хоча б один з висловів істинний, а хибне - коли обидва хибні.

варіанти відповідей

АБО

І

НЕ

ТАК

ЯКЩО..., ТО

Запитання 17

Оберіть правильні основні формули алгебри логіки для операції "І"

варіанти відповідей


А &1=А

А & А=А

A&A=0

Запитання 18

Речення будь-якій мові, зміст якого можна однозначно визначити як істинне або хибне:

варіанти відповідей

логічний вираз

вислів

логічна операція

заперечення

твердження

Запитання 19

В яких випадках наведені нижче дані суперечать одна одній?

варіанти відповідей
Запитання 20

Задана система логічних змінних x,y,z. Яка з формул є ДКНФ/СКНФ:

варіанти відповідей
Запитання 21

Побудувати ДДНФ/ СДНФ для А по таблиці істинності:

x y A

1 1 0

0 1 1

1 0 0

0 0 1

варіанти відповідей
Запитання 22

спростити вираз

варіанти відповідей

0

1

х

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест