29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Медична інформатика

Додано: 3 березня
Предмет: Інформатика, 11 клас
34 запитання
Запитання 1

Що таке МІС?

варіанти відповідей

медична інтелектуальна система;

медична інформаційна система;

міжнародна інформаційна система;

міжнародна інтелектуальна система;

медична інтегрована структура.

Запитання 2

Структуру медичної  інформатики формують такі розділи:

варіанти відповідей

інформатика та внутрішня медицина;

загальна інформатика та інформаційні технології в медицині;

базова інформатика та ІТ в медицині;

базова інформатика та інформатика медичної галузі;

інформаційні та статистичні технології в медицині.

Запитання 3

До якої сфери інформаційних технологій можна віднести медичні експертні системи?

варіанти відповідей

системи штучного інтелекту;

ОС;

системи обробки текстів;

системи обробки табличних даних;

МІС.

Запитання 4

Діагностичні системи певною мірою моделюють процеси мислення лікаря під час:

варіанти відповідей

встановлення діагнозу;

вибору методу лікування;

проведення обстеження за допомогою візуальних апаратів;

проведення операції;

усі відповіді вірні

Запитання 5

Чи властиві експертним системам такі здібності мислення, притаманні людині, зокрема медичному фахівцю, як:

варіанти відповідей

інтуїція;

досвід;

уява;

етична пам’ять;

асоціативна пам’ять.

Запитання 6

Із перерахованих переваг обрати ту, яка не відноситься до скринінгових діагностичних систем:

варіанти відповідей

ефективність;

повна заміна процесу профогляду;

одержання інформації про стан лише одного пацієнта;

економія часу;

використання високовартісної апаратури.

Запитання 7

До якого типу МІС відносяться скринінги?

варіанти відповідей

МІС базового рівня;

МІС державного рівня;

МІС рівня закладу;

МІС територіального рівня;

виступають окремим блоком.

Запитання 8

Мета проведення діагностування :

варіанти відповідей

вказати на «потенційно слабкі» місця в організмі пацієнта для попередження захворювання, яке з часом може розвитися;

виявити захворювання на ранніх стадіях розвитку;

оцінити шлях оздоровлення;

скринінгове дослідження організму;

формування здорового мислення щодо діагностичних процедур.

Запитання 9

Що таке діагностичні програми (в медицині)?

варіанти відповідей

це набір спеціалізованих програм для визначення наявності технічної неполадки;

програми, призначені для виявлення та знешкодження вірусів в організмі людини;

програми, призначені для виявлення та знешкодження вірусів у комп’ютері;

на бір спеціалізованих програм і процедур, що призначені для організації процесу лікування пацієнтів;

це набір спеціалізованих діагностичних процедур для визначення наявності чи відсутності  захворювання, які  характерні для діагностичної системи організму.

Запитання 10

МІС – це

варіанти відповідей

ППЗ, призначене для керування різними процесами в охороні здоров’я, включаючи медичні апаратні засоби;

це спеціалізоване ППЗ, призначене для вирішення медичних завдань;

це набір кількох програмних продуктів, об’єднаних в єдиний зручний інструмент;

відділ статистики в управлінні збирання інформації.

відділ ЛПЗ, що відповідає за зв'язок з засобами масової інформації.

Запитання 11

Що таке АРМ?

варіанти відповідей

кабінет прийому лікаря;

кабінет для обстеження;

пакет прикладних програм для визначеного спеціаліста;

комплект довідкової літератури;

набір інструкцій і правил по використанню комп’ютера.

Запитання 12

До МПКС належать:

варіанти відповідей

медичні прилади, обладнання, вимірювальна техніка;

ПК, спеціальне ППЗ;

телетехніка, засоби зв’язку;

скринінгові, експерні системи;

MS Office.

Запитання 13

Деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття (зір, слух, дотик тощо), мають назву

варіанти відповідей

дані

інформатика

повідомлення

поняття

Запитання 14

Одне з основних понять інформатики, чітке й універсальне означення якого неможливе, що є відображенням реалій навколишнього світу у свідомості людини, має назву: 

варіанти відповідей

атрибут

інформація

інформатика

інформаційні технології

Запитання 15

Повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацювання, мають назву:

варіанти відповідей

інформатика

дані

інформаційні процеси

інформаційні технології

Запитання 16

Технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими, мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів, називають:

варіанти відповідей

інформаційна система

інформаційна технологія

інформація

повідомлення

Запитання 17

Система зв'язку між двома чи більше комп’ютерами – це: 

варіанти відповідей

електронні сигнали

електромагнітні випромінювання

комп'ютерна мережа

волокно-оптичні кабелі

Запитання 18

 Передавання, опрацювання та зберігання повідомлень – це:

варіанти відповідей

складні процеси

аналіз процесів

інформаційні процеси

шифрування даних

Запитання 19

Резервне копіювання зі збереженням даних на окремому носієві, шифрування даних, обмеження доступу різних користувачів до даних називають:

варіанти відповідей

інформаційні технології

аналіз процесів

інформаційна безпека

інформаційні ресурси

Запитання 20

Забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам і захист цих даних від блокування зловмисниками – це:

варіанти відповідей

доступність

інформаційна безпека

конфіденційність

деструкція

Запитання 21

Що називають крадіжкою персональних даних?

варіанти відповідей

порушення штатного режиму функціонування системи

несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність від її імені

фішинг

бот-нет мережі

Запитання 22

Дії, спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних – це:

варіанти відповідей

фішінг

бот-нет мережі

хакерські атаки

інформаційна безпека

Запитання 23

Для вставки у формулу стандартної функції в Excel використовують: 


варіанти відповідей

"Справочник"


кнопку "Поиск функции"


 "Мастер функций"


 "Автопоиск"


Запитання 24

Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу


варіанти відповідей

 _ ("підкреслення")


= ("дорівнює")


 / ("коса риска")


 : ("двокрапка")


Запитання 25

Оберіть функцію для обчислення суми


 

варіанти відповідей

SUM/СУММ

  

AVERAGE/СРЗНАЧ

 

 COUNT/СЧЕТ


  MAX/МАКС

Запитання 26

Оберіть функцію для обчислення середнього значення


 

варіанти відповідей

SUM/СУММ

  

AVERAGE/СРЗНАЧ

 

 COUNT/СЧЕТ


  MAX/МАКС

Запитання 27

Оберіть функцію для обчислення максимуму


 

варіанти відповідей

SUM/СУММ

  

AVERAGE/СРЗНАЧ

 

 COUNT/СЧЕТ


  MAX/МАКС

Запитання 28

Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання, кольору заливки, розмірів і меж клітинок називається...

варіанти відповідей

форматуванням електронної таблиці


переміщенням електронної таблиці


редагуванням електронної таблиці

автозаповненням електронної таблиці

Запитання 29

Вкажіть, яким номером позначено Рядок формул

варіанти відповідей

1

3

5

8

Запитання 30

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:


1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а) SUM

б) MIN

в) AVERAGE

г) MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 31

Виберіть типи діаграм, які використовуються в табличному процесорі

варіанти відповідей

Лінійчаста

Анаграма

Гістограма

Графік

Парабола

Точкова

Секторна

Запитання 32

Які існують види фільтрів?

варіанти відповідей

Фільтр за виділеним зразком


Простий фільтр


Розширений фільтр

Фільтр з умовою

Запитання 33

Як можна відсортувати дані в таблиці?

варіанти відповідей

За підростанням 

За зростанням

За спаданням

За копіюванням

Запитання 34

Що таке шаблон?

варіанти відповідей

Розширення тексту

Розмітка сторінки

Електронна таблиця

Це звичайний текстовий документ, але він має інше розширення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест