Механічна робота.Потужність

Додано: 5 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Механічна робота
Тест виконано: 374 рази
12 запитань
Запитання 1

Одиниці виміру сили - ...

варіанти відповідей

Паскаль (Па)

метр (м)

Ньютон (Н)

секунди, (с)

Запитання 2

Яка фізична величина характерізує зміну положення тіла під дією сили?

варіанти відповідей

сила

шлях

переміщення

механічна робота

Запитання 3

Механічна робота — це фізична величина,

варіанти відповідей

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку протилежному до цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює сумі сили та шляху, пройденого тілом

у напрямку цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює частці сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку цієї сили:

Запитання 4

Механічна робота залежить :

варіанти відповідей

тільки від (F) — значення сили,

що діє на тіло

Тільки від (l ) — шляху, який пройшло тіло

і від (F) — значення сили,

що діє на тіло; і від ( l ) — шляху, який пройшло тіло в напрямку цієї сили.

від (F) — значення сили,

що діє на тіло, та часу протягом якого діяла ця сила.

Запитання 5

Одиниця роботи в СІ — названа так на честь :

варіанти відповідей

італійського вченого Джеймса

Джоуля

англійського вченого Джеймса

Джоуля

англійського вченого Джеймса Ватта

Німецького вченого Джорджа

Джоуля

Запитання 6

1 (Дж)=

варіанти відповідей

Н/м

Н⋅м

Н⋅с

м⋅с

Запитання 7

Робота є додатною,

A > 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

під кутом

до напрямку руху тіла

Запитання 8

Робота є від’ємною,

A < 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

не паралельний з напрямком

руху тіла

Запитання 9

Робота дорівнює нулю,

A = 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

дорівнює

напрямку руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Запитання 10

Оберіть дві умови виконання механічної роботи

варіанти відповідей

Сила і час

Час і переміщення

Переміщення і швидкість

Сила і переміщення

Запитання 11

Обчисліть механічну роботу виконаною силою 24 Н, при переміщенні тіла на 4м.

варіанти відповідей

6

100

28

96

Запитання 12

Яку роботу треба виконати, щоб тіло масою 60 кг пересунути на 3 м?

варіанти відповідей

180

20

200

1800

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест