металургія

Додано: 1 лютого 2021
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 4185 разів
28 запитань
Запитання 1

До важких кольорових металів належить:

варіанти відповідей

Алюміній

Залізо

Срібло

Мідь

Запитання 2

До благородних металів належить:

варіанти відповідей

Алюміній

Золото

Нікель

Олово

Запитання 3

Запитання 2

Укажіть області, де зосереджені більшість підприємств чорної металургії України:


варіанти відповідей


А Київська та Житомирська 


Б Дніпропетровська та Донецька 


В Кіровоградська й Полтавська 


Г АР Крим і Запорізька

Запитання 4

90 % усіх металів, що застосовують у сучасному виробництві - це...

варіанти відповідей

чорні метали

кольорові метали

Запитання 5

Вкажіть форму організації виробництва, що відповідає визначенню:"поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини, що забезпечує безвідходність виробництва»: 

варіанти відповідей

спеціалізація; 

комбінування.

кооперування;

концентрація;

Запитання 6

Серед міст України виберіть три, у яких розвинута чорна металургія:

варіанти відповідей

Одеса;

Запоріжжя; 

Кривий Ріг; 

Краматорськ.

Херсон

Чернівці

Запитання 7

Найбільший залізнорудний басейн України

варіанти відповідей

Криворізький

Придніпровський

Кременчуцький

Керченський

Запитання 8

Рудна сировина чорної металургії:

варіанти відповідей

залізна руда, марганцева руд

кокс, природний газ

доломіти, кварцити

гіпс, вапняки

Запитання 9

Основний фактор розміщення підприємств чорної металургії

варіанти відповідей

споживчий

сировинний

транспортний

основний

Запитання 10

До якого сектору економіки відноситься металургійне виробництво?

варіанти відповідей

Основний

Третинний

Вторинний

Промисловий

Запитання 11

Визначити основні види продукції чорної металургії: 

варіанти відповідей

боксити, ільменітовий концентрат, титанова губка;

чавун, сталь, прокат;

червона мідь, нікель, феросплави;

титановий злиток, рафінована мідь, катанка.

Запитання 12

Визначте групу центрів розміщення підприємств чорної металургії в Україні:

варіанти відповідей

Кривий Ріг, Запоріжжя;

Хмельницький, Вінниця;

Рівне, Запоріжжя;

Черкаси, Полтава.

Запитання 13

Які із чинників розміщення кольорової металургії є основними

варіанти відповідей

споживчий

водний

енергетичний

сировинний

Запитання 14

Вкажіть рядок з повним металургійним циклом

варіанти відповідей

видобуток сировини - виплавлення металу - прокат

виплавлення чавуну - сталеплавильний цикл - прокатне виробництво

прокате виробництво - виробництво сталі - виробництво чавуну

Запитання 15

Запитання 4

Укажіть кінцеву продукцію металургії:

варіанти відповідей

А прокат 


Б чавун 


В сталь 


Г феросплави

Запитання 16

Більшу частину сталі, виплавленої в Україні, здійснюють конверторним способом

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Як сировину чорна металургія використовує залізо, марганець, хроміти, вапняки, доломіти

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Україна входить у десятку провідних виробників сталі у світі

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Технологія з виплавки металу, яка потребує багато коксівного вугілля та є довготривалим процесом це ..

варіанти відповідей

конвертерний спосіб

мартенівський спосіб

електродуговий спосбі

Запитання 20

Для чорної металургії характерні

варіанти відповідей

спеціалізаці, комбінування

комбінування, концентрація

спеціалізація, концентрація

Запитання 21

Запитання 4

Укажіть кінцеву продукцію металургії:

варіанти відповідей

А прокат 


Б чавун 


В сталь 


Г феросплави

Запитання 22


Запитання 3

Укажіть галузь кольорової металургії, яка є провідною в Україні:варіанти відповідей

А виробництво золота та срібла 


Б алюмінієва


В свинцево-цинкова 


Г мідна

Запитання 23

Запитання 1

Укажіть основні чинники, які впливали на розміщення підприємств чорної металургії та формування металургійних баз у різних країнах світу у другій половині ХIХ ст. і на початку ХХ


варіанти відповідей


А тяжіння до джерел дешевої електроенергії 


Б тяжіння до портів і шляхів перевезення руд і палива 


Г тяжіння до вугільних і залізорудних басейнів

Запитання 24

Для яких районів світу характерним напрямом розвитку чорної металургії є створення мережі невеликих заводів, що для виплавлення металу використовують лише вторинні ресурси (металобрухт)?

варіанти відповідей

райони розвиненого машинобудування

країни, що розвиваються,

райони кам′яновугільних басейнів

морські узбережжя - порти

Запитання 25

На залізонікелевих рудах працює комбінат…

варіанти відповідей

Побузький

Запорізький

Іршанський

Запитання 26

Найбільшим центром кольорової металургії України є місто…


варіанти відповідей

Київ,

Одеса

Запоріжжя

Харків

Запитання 27

Який з перерахованих металів виробляють в Україні з привізної сировини…


варіанти відповідей

алюміній

нікель

магній

титан

Запитання 28

Останніми десятиліттями відбувається зміщення металургійного виробництва до країн, що розвиваються. Виберіть чинники такої тенденції (три):

варіанти відповідей

нові джерела сировини, енергетичні ресурси

винесення "брудних" виробництв за межі високорозвинених держав

дешева робоча сила

забезпеченість водними ресурсами

розвинена траспортна інфраструктура

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест