Міграції

Додано: 18 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
Копія з тесту: Міграції
19 запитань
Запитання 1

До внутрішньої міграції нажежить:

варіанти відповідей

Сезонна міграція

Імміграція

Маятникова міграція

Запитання 2

Просторове переміщення населення зі зміною місця проживання – це

варіанти відповідей

Депопуляція

Міграція

Природний рух населення

Запитання 3

Виїзд людей за межі країни свого проживання:

варіанти відповідей

імміграція

рееміграція

міграція

еміграція

Запитання 4

В"їзд в країну на постійне місце проживання:

варіанти відповідей

імміграція

рееміграція

міграція

еміграція

Запитання 5

Різницю між кількістю іммігрантів і емігрантів називають:

варіанти відповідей

рееміграція

внутрішня міграція

сальдо міграцій

зовнішня міграція

Запитання 6

Тимчасові переміщення людей без зміни місця проживання

варіанти відповідей

Внутрішня міграція

Зовнішня міграція

Маятникова міграція

Імміграція

Запитання 7

Виїзд індуїстів з Пакистану - це міграція

варіанти відповідей

Політична

Тимчасова

Релігійна

Соціально-економічна

Запитання 8

Рееміграція -це:

варіанти відповідей

В"їзд до країни

Виїзд за межі країни


Повернення до країни попереднього проживання

Запитання 9

За спрямованістю міграції бувають

варіанти відповідей

внутрішні і зовнішні

постійні і тимчасові

організовані і примусові

політичні та екологічні

Запитання 10

Сукупність заходів, за допомогою яких країни намагаються регулювати

в"їзд іноземних громадян на свою територію, називають

варіанти відповідей

Демографічний процес

Демографічна політика

Міграційна політика

Запитання 11

Компактне розселення людей за межами своєї батьківщини:

варіанти відповідей

Діаспора

Сальдо міграцій

Рееміграція

Запитання 12

Укажіть вид міграції населення, прикладом якої є переміщення біженців з України до країн Європи.

варіанти відповідей

трудова

внутрішня

зовнішня

Запитання 13

Виберіть країни з найчисленнішою українською діаспорою. (три відповіді)

варіанти відповідей

США

Угорщина

Франція

росія

Канада

Греція

Запитання 14

Світовий центр, для якого характерні два напрямки міграції: залучення дешевої малокваліфікованої робочої сили та залучення кваліфікованих спеціалістів…

варіанти відповідей

Північна Америка

багаті нафтодобувні країни Південно-Західної Азії

Австралія

Запитання 15

Переїзд євреїв до Палестини після створення там Держави Ізраїль – приклад міграції через причини…


варіанти відповідей

соціально-економічні

політичні

національні

екологічні

Запитання 16

Зовнішні міграції на період збору сільськогосподарських культур називаються…


варіанти відповідей

постійними

сезонними

тимчасовими

маятниковими

Запитання 17

У ХХ столітті виник новий різновид міграцій, що полягав у переманюванні спеціалістів високої кваліфікації, його називають:

варіанти відповідей

"відплив людей"

"відплив умів"

"приплив умів"

Запитання 18

Укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України.

варіанти відповідей

примусова

політична

трудова

культурна

Запитання 19

Низький рівень життя в країнах периферії з доіндустріальною економікою спричиняє загострення у високорозвинених країнах проблеми

варіанти відповідей

зростання цін на сировину та енергоносії

збільшення кількості нелегальних мігрантів

зменшення середньорічного доходу населення

зменшення частки первинного сектора економіки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест