Мікроеволюція. Макроеволюція

Додано: 29 жовтня 2020
Предмет:
10 запитань
Запитання 1

Який вчений розробив поняття «біологічний прогрес» та «біологічний регрес»


варіанти відповідей

О.М. Сєверцов

Чарлз Дарвін

І.І Шмальгаузен

С.С. Четвериков

Запитання 2

Зниження чисельності особин, звуження ареалу, зменшення числа таксонів та вимирання різних таксономічних груп характерне для:


варіанти відповідей

мікроеволюції

макроеволюції

біологічного прогресу

біологічного регресу

Запитання 3

Прикладами ідіоадаптації є:


варіанти відповідей

редукція травної системи у паразитичних червів

поява 4-камерного серця

різні форми дзьоба у птахів

різноманітність будови квіток

Запитання 4

Сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду:


варіанти відповідей

мікроеволяція

макроеволюція

видоутворення

природний добір

Запитання 5

Макроеволюція веде до появи нових

 

варіанти відповідей

родин

порід

сортів

видів

Запитання 6

Ароморфози - це зміни, які:

 


варіанти відповідей

призводять до вузької спеціалізації

призводять до перерозвитку

підвищуюють морфофізіологічну організацію

пов’язані із спрощенням організації

Запитання 7

Історичний розвиток органічних форм називають: 


варіанти відповідей

еволяція

філогенез

ембріогенез

онтогенез

Запитання 8

Позначте приклад дегенерації:


варіанти відповідей

відсутність кишечника у стьожкових червів

перехресне запилення

захисне забарвлення

внутрішнє запліднення

Запитання 9

Виберіть всі варіанти видів природного добору 


варіанти відповідей

стабілізуючий

штучний

розвиваючий

статевий

рушійний

Запитання 10

На сьогодні в біологічному прогресі перебувають:

голонасінні

вищі спорові рослини

покритонасінні

ссавці

комахи

варіанти відповідей

комахи

покритонасінні

ссавці

голонасінні

вищі спорові рослини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест