Тема 22 Проєктування еколого-геологічних досліджень

Додано: 29 жовтня 2020
Предмет:
10 запитань
Запитання 1

1.    Основою для проєктування є                    

варіанти відповідей

а) геологічне завдання

б) геохімічна ситуація

в) господарське завдання

 г) екологічна ситуація

Запитання 2

1.    У проєктуванні повинно бути вказано              

      

варіанти відповідей

а) всі природні ресурси району та способи їх використання 

 б) геологічні завдання, основні методи їх вирішення    

в) терміни виконання завдання

 г) порушені елементи навколишнього середовища  

д) джерела забруднення, на які треба звернути увагу   

ж) очікувані геологічні і пошукові результати робіт 

е) результати попередніх досліджень 

 є) цільове призначення робіт

Запитання 3

Проєкт складається з таких частин                  

варіанти відповідей

а) еколого-геологічної

 б) геолого-методичної  

в) науково-технічної 

 г) виробничо-технічної 

д) кошторису

ж) план фінансування

Запитання 4

Проект визначає                            

варіанти відповідей

а) район досліджень

б) зміст досліджень

 в) глибину досліджень

 г) методи досліджень 

 д) кошторис досліджень

ж) терміни досліджень

 е) наукову основу досліджень    

Запитання 5

У геолого-методичній частині геологічна будова включає                         

варіанти відповідей

а) тектоніку

б) четвертинні породи

в) геоморфологію

 г) рельєф 

 д) екзогенні геологічні процеси 

ж) гідрогеологію 

е) корисні копалини 

 є) антропогенний вплив


Запитання 6

У розділі проекту, що характеризує види і об'єми проектованих робіт  виділяють:                                      

варіанти відповідей

а) геофізичні роботи

б) екосистемні дослідження

в) геохімічні дослідження

 г) бурові роботи

 д) взяття проб 

ж) лабораторні работи

е) моделювання екзогенних процесів 

 є) дешифрування

Запитання 7

Уся інформація розділу проекту, що характеризує види і об'єми проектованих робіт дається у вигляді                 

варіанти відповідей

а) розрахунків

 б) опису 

в) звідної таблиці 

г) карт

 д) об’ємів робіт  

ж) звіту

Запитання 8

На промислово розвинутих територіях і територіях міських агломерації необхідно надавати перевагу показникам                       


варіанти відповідей

а) екологічним

 б) біологічним 

 в) геологічним  

г) економічним 

 д) соціальним 

ж) гідрогеологічним 

е) ландшафтним

є) ґрунтовим

Запитання 9

. Найбільш інформативними поза зоною територій інтенсивного промислового використання є                    


варіанти відповідей

а) ботанічні

 б) біологічні  

в) гідрологічні 

г) ґрунтові 

д) аерологічні

ж) кліматичні

Запитання 10

Головним чинником змін ландшафтів у результаті антропогенної діяльності є

        

варіанти відповідей

а) забруднення хімічними елементами 

б) несприятливі геологічні процеси

 в) вилучення великих територій з природного фонду 

г) забруднення полями, шумом, вібраціями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест